SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202300270
202300270
Gezondheidstechnologie in de Maatschappij
Cursus informatie
Cursus202300270
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels, Nederlands
Contactpersoondr. N. Beerlage - de Jong
E-mailn.beerlage-dejong@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
dr. N. Beerlage - de Jong
Contactpersoon van de cursus
dr. N. Beerlage - de Jong
Examinator
dr. S.O.M. de Boer
Docent
dr. A. van Dongen
Docent
N.J. Peeters
Collegejaar2023
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Als gezondheidswetenschapper is het van belang je bewust te zijn van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die je kan vervullen in de maatschappij. Als voorbereiding daarop zal je, na afronden van deze module, in staat zijn om:
  1. Maatschappelijke vraagstukken op wetenschappelijke wijze te onderzoeken aan de hand van data;
  2. Bevindingen van onderzoek te vertalen naar concrete en heldere adviezen voor en communicatie naar de praktijk;
  3. Te reflecteren op de complexiteit van duurzame implementatie van gezondheidstechnologie;
  4. Perspectieven vanuit techniekfilosofie en techniekethiek toe te passen op gezondheid en technologie in de maatschappij.
Via canvas wordt beschikbaar gemaakt:
  • Verplichte literatuur voor het vak ‘Filosofische Reflectie op Gezondheidstechnologie’;
  • Verplichte literatuur voor het vak ‘Implementatie van Gezondheidstechnologie’;
  • Micro lectures van het boek ‘eHealth Research, Theory and Development: A Multi-Disciplinary Approach’.
Inhoud
Afgestudeerde Gezondheidswetenschappers hebben ongetwijfeld het doel om de zorg een beetje beter te maken. Steeds vaker wordt gezondheidstechnologie ingezet om dit doel te bereiken. Hierbij is het uitgangspunt dat technologie leidt tot goedkopere, betere en efficiëntere zorg. Echter, de praktijk van het implementeren van nieuwe technologie in de zorg is uitdagend, complex en soms zelfs controversieel. Denk bijvoorbeeld aan veranderende beleving van ziekte en gezondheid door de inzet van gezondheidstechnologie, zoals te zien is in de veranderde status van de foetus sinds de introductie van de echoscopie. Denk bijvoorbeeld ook aan verschuivende taken en verantwoordelijkheden bij invoering van gezondheidstechnologie, doordat een patiënt met diabetes zelf zijn waarden monitort en zijn arts ineens maar 1x per jaar ziet i.p.v. maandelijks. Ten slotte brengt ook de implementatie zelf een scala aan vragen en uitdagingen met zich mee, waardoor veelbelovende technologieën na een succesvolle pilottest toch niet op de markt of in de praktijk terecht komen.

Een belangrijk doel van deze module is om GZW studenten bewust te maken van, en kennis en vaardigheden te bieden die nodig zijn bij het omgaan met de complexiteit van ontwikkeling en implementatie van gezondheidstechnologie. Studenten krijgen een brede theoretische basis over de ontwikkeling en implementatie van gezondheidstechnologie die gedrag kan veranderen. Ook krijgen studenten inzicht in filosofische benaderingen binnen de techniekfilosofie en techniek-ethiek en leren deze toe te passen op vraagstukken omtrent gezondheidstechnologieën. Daarnaast doen zij in projectwerk ervaring op met de verschillende rollen die een afgestudeerde Gezondheidswetenschapper hierbij kan vervullen: van het geven van beleidsadviezen en het schrijven van wetenschappelijke stukken, tot het omgaan met de media en het geven van een elevator pitch voor bedrijven. Op die manier kunnen studenten die deze module hebben gevolgd straks met een kritisch-analytische houding bijdragen aan een succesvolle en verantwoorde invoering van nieuwe gezondheidstechnologie in de bestaande gezondheidszorg.
Assessment
Schriftelijk tentamens met meerkeuze en open vragen.
Voorkennis
Students are expected to be able to independently perform simple statistical analyses (correlations, t-tests, etc) in R or SPSS. Students are expected to know the basics of scientific writing.
Lectures and exams of eHealth development in context are in English. Therefore, basic level of written and spoken English is required.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 7
Verplicht materiaal
Book
eHealth Research, Theory and Development: A Multi-Disciplinary Approach 978-1-138-23043-9
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
eHealth ontwikkeling in context

Project: eHealth in context

Implementatie van gezondheidstechnologie

Filosofische reflectie op gezondheid en technologie

SluitenHelpPrint
Switch to English