SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202300269
202300269
Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek
Cursus informatie
Cursus202300269
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. C.J.M. Doggen
E-mailc.j.m.doggen@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
B.J. Bergink - Voorthuis
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
prof.dr. C.J.M. Doggen
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. C.J.M. Doggen
Examinator
dr. J.S. Hermann
Collegejaar2023
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De student is in staat om:
  1. een onderzoek te ontwerpen passende bij een wetenschappelijke vraagstelling, waarbij de dataverzameling plaatsvindt met geschikte meetinstrumenten en de data-analyse met passende analysetechnieken, en dat vanuit juridisch standpunt verantwoord is [V];
  2. verschillende onderzoeksmethoden, zoals trial (experiment), dwarsdoorsnede onderzoek, cohort onderzoek en patiënt-controle onderzoek in de epidemiologie te herkennen, op kwaliteit te beoordelen, en de resultaten van dergelijk onderzoek te interpreteren [K,V];
  3. te benoemen op welke manieren gezondheid geoperationaliseerd kan worden en een geschikte gezondheidsuitkomst te kiezen bij een bepaalde vraagstelling [K,V];
  4. een aantal veelvoorkomende multivariate statistische technieken (multiple lineaire regressie, Cox regressie, logistische regressie) toe te passen en de resultaten van deze analyses te vertalen naar een antwoord op de wetenschappelijke vraagstelling [K,V];
  5. kennis op te halen, uit te breiden, en inzicht en vaardigheden te krijgen ten aanzien van het analyseren van de biomedische aspecten van een aandoening, specifiek gericht op de nieuwe ontwikkelingen voor diagnostiek en behandeling [K,V].
Inhoud
In deze module leert de student academische onderzoeksvaardigheden welke aansluiten bij problemen uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en de klinische praktijk. De student leert problemen op het terrein van de kliniek in kaart te brengen en deze om te zetten in een medisch wetenschappelijke vraagstelling. Er wordt ingegaan op een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling van ziekten. Daarbij staan vooral de ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling van oncologie, neurologie, hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen centraal. De student raakt vertrouwd met epidemiologische begrippen en de specifieke methoden en technieken van ‘evidence-based’ onderzoek. De valkuilen die bij bepaalde vormen van onderzoek kunnen optreden en mogelijke oplossingen hiervoor komen aan de orde. De student krijgt inzicht in univariate methoden, o.a. toetsen van twee groepen en variantie- en regressieanalyse, en inzicht in multivariate statistische methoden, o.a. multiple lineaire regressie, logistische regressie en analyse van overlevingsgegevens (Cox regressie). Door het kritisch lezen en becommentariëren van medisch wetenschappelijke artikelen wordt de toepassing van onderzoeksmethoden en statistische analyses inzichtelijk. Als afsluiting leert de student het geheel toe te passen door zelf een onderzoeksvoorstel te ontwerpen.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 6
Verplicht materiaal
Book
Leerboek Epidemiologie, L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis, M.P.A. Zeegers; 7e herziene druk ISBN 978-90-368-0561-2
Book
Medical Statistics at a Glance, 4th Edition. Petrie, A., & Sabin, C. ISBN 978-1-119-16783-9
Aanbevolen materiaal
Canvas
Overig studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Canvas
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project Klinisch Wetenschappelijk onderzoek

Klinische Epidemiologie

Medische Statistiek

Diagnostiek en Behandeling van Ziekten

SluitenHelpPrint
Switch to English