SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202300095
202300095
SEM 1: Experimenteren
Cursus informatie
Cursus202300095
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonI.C.W.T.A. van Veldhoven
E-maili.c.w.t.a.vanveldhoven@utwente.nl
Docenten
Examinator
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Contactpersoon van de cursus
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Collegejaar2023
Aanvangsblok
SEM 1
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van dit vak, is de student in staat om; Draagt bij aan de eindterm*;
  • een eenvoudig natuurwetenschappelijk probleem te kunnen analyseren en vertalen naar onderzoeksvragen en een foutenanalyse kunnen opstellen,
1.1; 2.1; 2.3
  • een natuurwetenschappelijk onderzoek systematisch te kunnen opzetten en uitvoeren en vastleggen in een (voor)gestructureerd journaal,
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 4.1
  • experimentele vaardigheden te hebben zoals het gebruik van meetapparatuur, het omgaan met apparatuur documentatie,
2.1; 2.2; 2.3; 3.1
  • de meetresultaten bij een natuurwetenschappelijk experiment te kunnen verwerken en interpreteren, en daar conclusies uit kunnen trekken,
1.1; 2.3; 5.2
  • bij een natuurwetenschappelijk experiment een foutenanalyse en foutenverwerking te kunnen maken,
2.1; 2.2; 2.3
  • meetresultaten te kunnen verwerken m.b.v. Python.
2.1

*De eindtermen van de bacheloropleiding Technische natuurkunde zijn te vinden in de Opleidingsbijlage bachelor OER TN
Inhoud
TN Experimenteren is bedoeld voor de ontwikkeling van systematische experimentele vaardigheden. Naast veiligheid wordt veel aandacht besteed aan het opzetten van experimenten, het werken met beschikbare apparatuur en het systematisch vastleggen van waarnemingen in een labjournaal. Er wordt gewerkt aan zowel onderzoeks- als een ontwerpopdracht. Aan de hand van specificaties wordt gevraagd een (elektronica) opstelling te realiseren en te testen. Verder is er een verdiepende onderzoeksopdracht die aansluit bij thermodynamica.
Assessment
Het toetsschema van deze cursus wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus gepubliceerd op https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
Canvas
Relevant materials are published on the Canvas course
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding

Zelfstudie met begeleiding

Toetsen
Lab Course

SluitenHelpPrint
Switch to English