CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202200284
202200284
Biomaterials
Course info
Course module202200284
Credits (ECTS)15
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr.ir. A.M. Leferink
E-maila.m.leferink@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Examiner
dr. A.T.M. Bellos - Grob
Examiner
dr. S.O.M. de Boer
Examiner
drs. N.S. Cramer Bornemann
Examiner
E.A. van de Graaf
Examiner
D.A.W. Janssen
Academic year2022
Starting block
2A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Cell Biology and Biomaterials: The student can acknowledge the importance of cell biology and material properties in clinical interventions in the context of regenerative and/or function-restoring medicine. The student is familiar with cell-material interactions and methods to characterize, monitor and influence these interactions
 
Project: In the framework of a clinical ca2018se, students will have to acquire knowledge and competences to be able to answer the following questions:
Which characteristics or requirements should materials come up with to be applicable for the defined clinical challenge? What is the current state of the art? What are to pros and cons of the currently applied materials? Which improvements in the material and the processing method could aid to an improved function-restore. Which ethical issues might arise with your proposed solution and how do you take these possible issues into account?
 
Ethics
Students will have gained basic knowledge and understanding of ethics and ethical reflection in the medical profession. Students will be able to analyze and evaluate ethical issues in a systematic manner for medical practice in general and for ethical challenges raised by using biomaterials in particular
Content
De toenemende vergrijzing en een veranderende meer actieve levensstijl van mensen in geïndustrialiseerde landen zal waarschijnlijk tot een toenemende vraag naar o.a. orthopedische, cardiovasculaire en tandimplantaten leiden.
De ontwikkelingen in de wetenschap en technologie van materialen biedt grote mogelijkheden bij het ontwerpen van (nieuwe) biomaterialen en medische hulpmiddelen. Door onderzoek ontstaat er een steeds beter begrip van de interacties tussen biomaterialen en het biologische systeem wat het succes van toepassingen van biomaterialen helpt verbeteren. De rol van de materialen in klinische toepassingen verandert voortdurend.
 
In deze module maken we kennis met de eigenschappen en classificering van biomaterialen en de rol van bepaalde eigenschappen in functieherstel en interacties met het biologische systeem. Aan de hand van diverse thema’s zullen drie families biomaterialen (metaal, polymeer en keramiek) hun klinische toepassing en interactie met het biologische systeem behandeld worden. Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar biomaterialen en de toekomstverwachtingen zullen worden behandeld om zodanig inzicht te krijgen in de eisen en wensen van clinici in relatie tot de mogelijkheden van beschikbare materialen. In het verlengde van deze onderwerpen zullen ethische vraagstukken rondom het gebruik van biomaterialen ten behoeve van functieherstel en functieverbetering in klinische interventies onder de aandacht worden gebracht.
 
Kernbegrippen Celbiologie: Cellulaire componenten, Mechanotransductie, Signaaltransductie, Biocompatibiliteit, Mutageniciteit, Thrombogeniciteit, Immunogeniciteit, Bio analytische detectie methoden, Stamcellen en Regeneratie.
 
Kernbegrippen Biomaterialen: 
Mechanische eigenschappen, Oppervlakte eigenschappen, Polymeren, Hydrogelen, Metalen, Keramieken, Moleculaire structuren van biomaterialen, Foreign Body Respons, Biodegradatie, Erosie en Corrosie, Toxiciteit en Klinische Toepassingen.
 
Ethiek: de studenten zullen kennis maken met ethische problemen, theorieën, principes en waarden die verbonden zijn aan TG en de medische praktijk. De cursus legt daarbij de focus op de belangrijkste ethische theorieën en principes uit de medische ethiek: het Nijmegen-model. Uiteindelijk zullen de studenten een ethische beoordeling geven over een casus met behulp van het Nijmegen-model en hun kennis van de ethische principes en theorieën.
 
Het centrale thema van het lijnonderwijs Vaardig communiceren en professioneel gedrag 3 is ‘complexe situaties'. Waar in jaar 1 en 2 aandacht is besteed aan de basisvaardigheden voor consultvoering en andere vormen van communicatie, wordt in het 3e jaar de verdieping gezocht in de complexiteit. Wat betreft de consultvoering wordt getraind met lastige consulten, met behulp van vier thema's.
Daarnaast wordt er in dit module-onderdeel ook aandacht besteed aan andere vormen van (complexe) communicatie waaronder de schriftelijke verantwoording/overdracht en het intercollegiaal overleg

Algemene beschrijving projectopdracht: Aan de hand van een practicum en een klinische casus zal de student de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden. Welke eisen worden gesteld aan materialen die voor het klinische probleem gebruikt worden? Wat is de huidige stand der techniek? Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige gebruikte materialen? Welke verbeteringen in het materiaal en de verwerking zou tot verbeterd functieherstel kunnen leiden? Kun je mogelijke ethische bezwaren voor je voorgestelde oplossing verwachten en heb je deze mogelijke bezwaren in acht genomen?
Assumed previous knowledge
B2 en B3
Module
Module 11
Participating study
Bachelor Technical Medicine
Required materials
Book
Essential Cell biology (4th or 5th ed.) Alberts et al.ISBN: 0815344554 or 9780393680393
Recommended materials
Book
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Ratner, ISBN: 978-0-12-374626-9
Book
Medische consultvoering, hoofdlijnen en achtergrondenDr. E.P. Veening e.a., ISBN: 978-90-313-6324-7
Book
Fysische diagnostiek, T.O.H. de Jongh ISBN: 9789036827867
Instructional modes
Assessment
Presence dutyYes

Design
Presence dutyYes

Lectorial
Presence dutyYes

Lecture

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Self study with assistance

Self study without assistance

Tests
Poster presentation

Female genitourinary system

Biomaterials

Test Applied Cell Biology

Diagnostic test

Essay

Communication and Professional Behaviour

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal