SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200282
202200282
Regelsystemen in de mens
Cursus informatie
Cursus202200282
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr.ir. P.H. Veltink
E-mailp.h.veltink@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
C.I.R. Braem
Examinator
dr.ir. J. le Feber
Examinator
dr. M. Gerhold
Examinator
dr.ir. T. Heida
Examinator
J.B. Koenderink
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Hoofddoel
Aan het einde van de module heeft de student inzicht in het menselijk lichaam als een interacterende verzameling van fysiologische regelsystemen en kan signalen afkomstig van deze regelsystemen meten en analyseren. In de module wordt speciaal ingegaan op het endocriene systeem, glucose regeling en klinische farmacologie. Daarnaast leert de student basisvaardigheden programmeren in Matlab en kan de student zich verplaatsen in het perspectief van de patiënt. Ten slotte kan de student terugkijken op een ervaring en hierop reflecteren.
 
Doelstellingen
Aan het einde van de module kan de student:
•            basisprincipes van de signaal- en systeemkijk (netwerk- en signaalanalyse, conceptuele en wiskundige
             modellen van systemen, regelsystemen) uitleggen en toepassen;
•            basisprincipes van het meten en verwerken van fysiologische grootheden uitleggen en toepassen in het
             meten van signalen aan de mens;
•            basisprincipes van het modeleren van fysiologische systemen uitleggen en toepassen;
•            de mens beschrijven als een verzameling van regelsystemen; kan uitleggen wat er gebeurt als een
             regelsysteem faalt en hoe dit gecompenseerd kan worden;
•            basisprincipes van de klinische farmacologie uitleggen en toepassen;
•            redeneren binnen het endocriene systeem, basisprincipes van glucosemetabolisme, endocriene regeling
             van glucose, insuline- en glucagontherapie bij diabetes uitleggen en toepassen;
•            systematisch programmeren (basisvaardigheid);
•            Matlab als programmeeromgeving toepassen voor het analyseren van signalen en het simuleren van
             systemen (basisvaardigheid);
•            een experiment uitvoeren om fysiologische signalen te meten en dan analyseren;
•            een werkelijk fysiologisch dynamisch model bouwen en analyseren;
•            De basisprincipes van communicatie benoemen en toepassen
•            Evalueren op eigen leren en handelen met betrekking tot communicatie
•            De basisbeginselen van presenteren toepassen
•            Benoemen op welke manier hij/zij kennis heeft gemaakt met proces- en taakaspecten van samenwerken.
 
KERNBERGRIPPEN:
Dynamische systemen zijn: dynamische modellen van fysiologie, teruggekoppelde regelsystemen, equivalentie van dynamische systemen in verschillende fysische domeinen, wiskundige analyse, simulatie
Farmacologie: farmacokinetiek, farmacodynamiek, receptorbinding, geneesmiddel interactie.
Inhoud
De module bestaat uit de volgende module-onderdelen:
  • Systemen en modellen (dynamische systemen, endocriene systeem, glucose regeling en klinische farmacologie)
  • Meten en verwerken van signalen (biomedische meetsystemen, signaalbewerking in tijd- en frequentiedomein)
  • Inleiding programmeren (basisvaardigheden programmeren, Matlab)
  • Vaardig communiceren en professioneel gedrag (contact maken, patiënt perspectief)
  • Project
Het doel van het project is om de kennis over de signaal- en systeemtheorie toe te passen om echte onderzoeksvragen over lichaamsbeweging en cardiopulmonale functie op te lossen. De invloed van klinisch relevante veranderingen in dit systeem worden geanalyseerd.


Externe docenten: Dr. J. Koenderink (Radboud UMC)
Voorkennis
Voorkennis Dynamische Systemen: wiskunde (TG-module 1: Functies van één veranderlijke en TG-module 2: Signaalanalyse).

Voorkennis Meten en Verwerken van Signalen: Signaalanalyse, TG-module 2.

Voorkennis Farmacologie en Fysiologie: fysiologie/pathofysiologie (TG-module 2: Pathofysiologie).

Voorkennis Inleiding Programmeren: Functies van één veranderlijke (TG-module 1) en Signaalanalyse (TG-module 2).
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 3
Verplicht materiaal
Book
Medische consultvoering. Veening, E.P., Gans, R.O.B., & Kuks, J.B.M. Bohn, Stafleu en van Lochem 2009. ISBN 9789031363247
Reader
Syllabus Dynamische Modellen (via Canvas)
Reader
Syllabus Meten en Verwerken van Signalen (via Canvas)
Reader
Syllabus Signaalanalyse (via Canvas)
Reader
Introduction to MATLAB, Meinsma, G., Kan besteld worden via de docent.
Book
Medische Fysica. Van Oosterom A., Oostendorp T.F., Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2018 (5de editie), ISBN: 9789036810852
Aanbevolen materiaal
Book
Medical Physiology. Boulpaep E., Boron W., Saunders/Elsevier 2016, 3rd edition , ISBN 9781455743773
Book
Grant's Atlas of Anatomy. Agur A.M.R., Lee M. L., Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore (15h edition), INieuw ISBN: 9781975138714
Book
Human pharmacology, molecular to clinical. Brody et al, Mosby-Year book, 6th ed., 2018, ISBN: 9780323476522
Book
Clinical Medicine. Kumar p., Clarke M., Saunders 2012 (10th edition), ISBN:9780702078682
Werkvormen
Colstructie

Hoorcollege

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Project onbegeleid
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Project plan

Pre-Project aftekenen verslaglegging practicum en uitvoering metingen

Project presentatie

Meten en verwerken van signalen

Farmacologie en fysiologie

Dynamische systemen

Aftekenen opdrachten Inleiding programmeren en Matlab

Inleiding programmeren

Communiceren en prof. gedrag 1a

SluitenHelpPrint
Switch to English