SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200277
202200277
Neurale systeem en onderzoek
Cursus informatie
Cursus202200277
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. J. le Feber
E-mailj.lefeber@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
dr.ir. L. Alic
Examinator
dr. I.A.C. Arnoldussen
Examinator
B.J. Bergink - Voorthuis
Examinator
dr.ir. W.M. Brink
Examinator
dr.ir. J. le Feber
Collegejaar2023
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Hoofdoelstelling van de Module: 
In deze module wordt kennis en begrip opgebouwd van het neurale systeem, de anatomie en fysiologie, en technieken om hieraan te meten zoals EEG en MRI. 

De student kan:
 • Basale anatomische structuren van het neurale systeem beschrijven;
 • Basale fysiologische mechanismen in neurale systeem beschrijven;
 • Basale analyses doen van het elektro-encefalogram (EEG);
 • Rekenen aan eenvoudige elektromagnetische (EM) velden;
 • Uitleggen hoe het EM veld van een (groep) neuron(en) tot stand komt;
 • De fysische principes achter NMR&MRI beschrijven (kernspin-detectie);
 • Basale analyse doen voor het maken van een MRI-beeld met veldgradiënten;
 • De opzet van een onderzoek analyseren, en de resultaten kritisch beoordelen;
 • Geschikte frequentiematen gebruiken in het beschrijven van een ziekte;
 • Geschikte associatiematen berekenen passend bij een onderzoeksopzet;
 • Gestructureerd data verzamelen;
 • Beschrijvende statistiek toepassen op een dataset door gebruik te maken van SPSS;
 • Univariate statistische analyses toepassen, zoals een T-toets en Chikwadraat.
Inhoud
In deze module bekijken we twee casus waarin een patiënt bij de neuroloog komt met (vermoede) epilepsie. Er wordt gekeken naar diagnostisering en behandeling vanuit verschillende perspectieven: Anatomie/ MRI, Neurofysiologie, epidemiologie/ statistiek, MRI en fysica. Hoe kom je tot een diagnose, hoe specifiek is een diagnose, hoe zeker is een diagnose, hoe optimaliseer je de behandeling en hoe weet je of deze goed werkt?  Om zulke vragen te kunnen beantwoorden, voorziet deze module in basiskennis van de anatomie en fysiologie van het neurale systeem. Hoe zitten de hersenen in elkaar en hoe functioneren ze? Ook wordt ingegaan op technieken om dit systeem te onderzoeken, zoals elektro-encefalografie (EEG) en Magnetic resonance imaging (MRI), maar ook elekro-myografie (EMG).
Actieve hersencellen veroorzaken elektromagnetische velden die we kunnen meten. Daarom wordt een aantal basisprincipes uit de fysica van elektromagnetische velden behandeld, met name de wetten van Maxwell. Om te kunnen beoordelen of gevonden verschillen daadwerkelijk kunnen worden gebruikt als diagnostisch gereedschap, wordt in de module een basis gelegd voor technieken die vanuit de statistiek en epidemiologie worden gebruikt bij het opzetten en analyseren van een onderzoek.
Deze thema’s worden gecombineerd in het project, waarin een neurologisch probleem van een patiënt wordt gediagnosticeerd en een behandeling wordt  voorgesteld. Het project wordt afgesloten met een poster presentatie.

Kernbegrippen:
Hersenen; neuron; synaps; axon; elektromagnetische velden; inductie; EEG; MRI; EMG; onderzoeksopzet; statistisch toetsen.
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 7
Verplicht materiaal
Book
Clinical Neuroanatomy, FitzGerald M.J.T., Folan-Curran J., Uitgever: W. B. Saunders, 2015 (8e editie), ISBN 9780702079092 (op kernboekenlijst)
Book
Clinically Oriented Anatomy, Moore K.L. Williams & Wilkins, Baltimore 2013, 7th edition, ISBN: 9781496354044 (op kernboekenlijst)
Book
Essentials of Neurophysiology; Basic Concepts and Clinical Applications for Scientists and Engineers, Michel van Putten, Springer; 1th edition (April 1, 2009), ISBN 9783540698890 (op kernboekenlijst)
Book
Grant’s Atlas of Anatomy, Agur A.M.R., Lee M.J. Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore 2008, 15th edition, ISBN: 9781975138714 (op kernboekenlijst)
Book
Leerboek Epidemiologie, Bouter, L.M., Van Dongen, M.C.J.M., Zielhuis, G.A., Bohn Stafleu van Loghum , Verschijningsjaar: 2016, ISBN 13: 9789036805612, ISBN 10: 9036805619
Book
Physics for Scientists and Engineers with modern Physics, Giancoli D.C. Prentice Hall 2008 (4th edition), ISBN 9781447965282 (op kernboekenlijst)
Aanbevolen materiaal
Book
Medical Statistics at a Glance, Text and Workbook. 4th Ed. Petrie, A. & Sabin, C.; ISBN 9781119692126
Book
Intermediate Physics for Medicine and Biology, Hobbie, R.K and B. Roth. Springer-Verlag New York Inc. | 5e Editie | 2015, "Hardcover ISBN: 978-3-319-12681-4. Softcover ISBN: 978-3-319-30768-8" (op kernboekenlijst)
Book
Medical Physiology; A cellular and Molecular approach, Boron, WF, Boulpaep, E.L. Philadelphia, 3rd edition, 2016, ISBN 9781455743773 (op kernboekenlijst)
Book
Medische Fysica. Van Oosterom A., Oostendorp T.F., Elsevier Gezondheidszorg,Maarssen 2018 (5e edition), ISBN 9789036810852
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Project onbegeleid

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Patientencasus

Neuroanatomie

Toets Neurofysiologie

Practicum EMG

MRI en Fysica

Toets Epidemiologie

Practicum

Statistiek

SluitenHelpPrint
Switch to English