CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202200271
202200271
Urogenitaal systeem
Course info
Course module202200271
Credits (ECTS)12
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact personD.A.W. Janssen
E-maild.a.w.janssen@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
R.C. Dekker
Examiner
Externe Docent
Examiner
prof.dr. J.J. Fütterer
Examiner
J. Huck
Examiner
J.A. van Ipenburg
Academic year2023
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Doelen van de Module: De student:
 1. heeft inzicht in anatomie, fysiologie, pathofysiologie en relevante technologie van urologische en genitale systeem;
 2. kent een aantal belangrijke gezondheidsrechtelijke vraagstukken en heeft daar een mening over;
 3. heeft zicht op de zorgverlening voor en rondom een patiënt vanuit een medische discipline, voornamelijk de medische, technische en technologische aspecten behorende bij de betreffende discipline;
 4. De student kan (zowel met als binnen de groep) zelfstandig werken aan een project, zowel op inhoudelijk niveau als op procesmatig niveau;
 5. De student heeft inzicht in zijn proces, zowel op groepsniveau als individueel niveau, en kan deze bijsturen waar mogelijk (waarbij er begeleiding kan worden gevraagd);
 6. De student kan zijn procesgang en -ontwikkeling inzichtelijk maken naar een ander.

Doelen Urogenitaal Systeem: De student
 1. kan de normale bouw en functie van de tractus uropoieticus vanuit het perspectief van de homeostase van ons lichaam beredeneren, voorzover deze kennis relevant is voor het analyseren en begrijpen van klinische en biomedische problematiek;
 2. kan beschrijven en beredeneren d.m.v. welke onafhankelijke en geïntegreerde processen de regulatie  van de ion en water homeostase in het menselijk lichaam gerealiseerd wordt;
 3. doorziet de functionele parallellen tussen werkingsmechanisme van de nier en nier-gerelateerde medische apparatuur;
 4. kan de functies en pathologien van nier, prostaat en blaas beschrijven en kan de systemische gevolgen van de pathologien beredeneren;
 5. doorziet de methodieken voor visualisatie, diagnose en behandeling van de pathologieën.

Doelen Gezondheidsrecht II: De student
 1. kan reguleringsproblemen aanwijzen en kan uitleggen hoe met zulke problemen in het recht wordt  omgegaan;
 2. kan de doeleinden en inhoud van de relevante wet- en regelgeving benoemen;
 3. kan het verband tussen de wet- en regelgeving, professionele standaarden, de werking van regels en ethische vraagstukken uitleggen;
 4. kan uitleggen hoe het recht in bepaalde gevallen met betrekking tot medische technologie gebonden is aan landsgrenzen;
 5. kan de reguleringsproblemen bij nieuwe technologieën benoemen en begrijpt dat er, ondanks het ontbrekend van wetgeving, beslissingen moeten worden genomen. Hij/zij kan tot een oplossing komen a.d.h.v. een analysekader;
 6. kan medestudenten met zijn argumenten overtuigen van zijn/haar oplossing voor een specifiek reguleringsprobleem.
Content
Project / Patient Case
The project concerns a medical case about a problem of the urogenital system. Student will work towards a TG solution of this case in groups. The background information for the project is obtained from the teaching modules of the urogenital system.

Urogenital System: 
Urogenital system is built up and will be given in the order of 3 themes, being morphology and pathology, physiology and pathophysiology, and technics. Within these themes, different organs of the urogenital system (kidney, prostate, bladder) will be dealt with. The built-up of the urogenital system can only be understood with a strong basis of the embryology. Functionally, the urogenital system can be divided in two different systems: the uropoetic and genital system. From embryological and anatomical point of view, both systems are strongly related. Therefore, embryology is het basis, followed by anatomy of the urogenital system. The slides and photo’s in the dissection room are again central in our anatomy teaching. The organs of the urogenital system have their own physiological functions and pathophysiology, which will be discussed in this course in detail. Disturbances of their functions can lead to variable pathologies, which will also be discussed. In addition, physics mechanisms and medical equipment for the detection and treatment of pathologies, of relevance to the processes of water and ion homeostasis and excretion of our waste product, will be discussed. This will be made clear to you using lectures, self-study assignments, practicum, seminars and colstructions. Eventually, in teams you will get the chance to use your obtained knowledge to solve patient’s cases related tot disturbances of renal homeostatic regulation of water and ion transport balances and your biophysics insight of the used techniques within this topic will be tested.

Law of health II:
is a follow-up on ‘Gezondheidsrecht I’, which provided a general introduction. In Gezondheidsrecht II, specific law problems with new technologies will be central. This course will be given by lawyers of a lawyers bureau of health care in Enschede. During the lectures, time will be taken to (solve) health-related cases. The course is finished with an examination and assignment.
Module
Module 10
Participating study
Bachelor Technical Medicine
Required materials
Book
Boron, WF, Boulpaep, EL. Medical Physiology. Philadelphia: Saunders, and imprint of Elsevier Science, second edition, 2009 or updated third edition, 2016
Book
Functionele Histologie, Junqueira L.C., Carneiro J, Kelly R.O., Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, 16e Editie
Book
Clinically Oriented Anatomy, Moore K.L., Baltimore: Williams & Wilkins, fifth edtion, 2005
Book
Essentials of Rubin's Pathology, Rubin E. Reisner H.M., Lippincott Williams & Wilkins, 8th edition.
Book
Grant's Atlas of Anatomy, Agur A.M.R., Lee M.J., Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 15th edition.
Book
Larsen's Human Embryology, Schoenwolf G.C., Bleyl S.B., Brauer P.R., Francis-West P.H., Philadelphia: Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier Inc., fifth edition, 2009
Book
“Handboek Gezondheidsrecht”, achtste druk uit 2021, de auteurs zijn H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute, J. Legemaate, E.J.C. de Jong, M.E. Gelpke, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot.
Recommended materials
Book
Clinical Medicine, Kumar P., Clarke M., W.B. Saunders/Elsevier, Saunders 2020 (10th edition)
Instructional modes
Lecture

Other
Presence dutyYes

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Seminar

Tutorial

Tests
Differential Diagnosis

Report

Presentation

Test

Practical Dissection Room

Test Technology

Poster presentation Hemodialyse

Assignment simulation BubbleSim

Paper Medical Law Regulations II

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal