SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200271
202200271
Urogenitaal systeem
Cursus informatie
Cursus202200271
Studiepunten (ECTS)12
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonD.A.W. Janssen
E-maild.a.w.janssen@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
drs. N.S. Cramer Bornemann
Examinator
R.C. Dekker
Examinator
Externe Docent
Examinator
prof.dr. J.J. Fütterer
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Doelen van de Module: de Student:
(1) heeft inzicht in anatomie, fysiologie, pathofysiologie en relevante technologie van urologische en genitale systeem,
(2) kent een aantal belangrijke gezondheidsrechtelijke vraagstukken en heeft daar een mening over,
(3) heeft zicht op de zorgverlening voor en rondom een patiënt vanuit een medische discipline, voornamelijk de medische, technische en technologische aspecten behorende bij de betreffende discipline.
(4) De student kan (zowel met als binnen de groep) zelfstandig werken aan een project, zowel op inhoudelijk niveau als op procesmatig niveau
(5) De student heeft inzicht in zijn proces, zowel op groepsniveau als individueel niveau, en kan deze bijsturen waar mogelijk (waarbij er begeleiding kan worden gevraagd)
(6) De student kan zijn procesgang en -ontwikkeling inzichtelijk maken naar een ander

Doelen Urogenitaal Systeem: De student
(1) kan de normale bouw en functie van de tractus uropoieticus vanuit het perspectief van de homeostase van ons lichaam beredeneren, voorzover deze kennis relevant is voor het analyseren en begrijpen van klinische en biomedische problematiek,
(2) kan beschrijven en beredeneren d.m.v. welke onafhankelijke en geïntegreerde processen de regulatie  van de ion en water homeostase in het menselijk lichaam gerealiseerd wordt,
(3) doorziet de functionele parallellen tussen werkingsmechanisme van de nier en nier-gerelateerde medische apparatuur,
(4) kan de functies en pathologien van nier, prostaat en blaas beschrijven en kan de systemische gevolgen van de pathologien beredeneren,
(5) doorziet de methodieken voor visualisatie, diagnose en behandeling van de pathologien.

Doelen Gezondheidsrecht II: de student
(1) kan reguleringsproblemen aanwijzen en kan uitleggen hoe met zulke problemen in het recht wordt  omgegaan,
(2) kan de doeleinden en inhoud van de relevante wet- en regelgeving benoemen,
(3) kan het verband tussen de wet- en regelgeving, professionele standaarden, de werking van regels en ethische vraagstukken uitleggen,
(4) kan uitleggen hoe het recht in bepaalde gevallen met betrekking tot medische technologie gebonden is aan landsgrenzen,
(5) kan de reguleringsproblemen bij nieuwe technologieën benoemen en begrijpt dat er, ondanks het ontbrekend van wetgeving, beslissingen moeten worden genomen. Hij/zij kan tot een oplossing komen a.d.h.v. een analysekader,
(6) kan medestudenten met zijn argumenten overtuigen van zijn/haar oplossing voor een specifiek reguleringsprobleem.
Inhoud
Project/ Patientcasus
Het project betreft een casus over een probleem in het urogenitale systeem. Studenten zullen in groepen werken aan een Technisch Geneeskundige oplossing voor deze casus.

Urogenitaal Systeem: 
Het onderdeel urogenitaal systeem is opgebouwd uit en wordt gegeven in de volgorde van 3 vakinhoudelijke thema’s, te weten morfologie en pathologie, fysiologie en pathofysiologie en techniek. Hierin zullen verschillende organen van het urogenitaal systeem (nier, prostaat, blaas) de revue passeren. De bouw van het urogenitaal systeem is alleen te begrijpen vanuit een grondige kennis van de embryologie. Functioneel kan het urogenitale stelsel in twee totaal verschillende systemen worden verdeeld: Het uropoetische stelsel en het genitale stelsel. Embryologisch en anatomisch gezien staan beide systemen nauw met elkaar in verband. Daarom wordt in dit blok de embryologie als basis genomen, waarna de anatomie van het urogenitale systeem aan bod komt. De preparaten en foto’s aanwezig in de snijzaal staan hierbij weer centraal in het anatomie onderwijs.. De ze organen hebben hun eigen fysiologische functies en pathofysiologie, welke ook in dit blok nader toegelicht zullen worden. Verstoringen van deze processen kunnen leiden tot verscheidene pathologische condities.. Pathologien  van de organen van het urogenitaal systeem zullen de revue passeren. Daarnaast zullen fysische mechanismen en medische apparatuur voor het detecteren en behandelen van pathologien gelieerd aan de processen van water en ion homeostase en de afvoer van onze excretie producten klinische en technisch nader toegelicht worden. Aan de hand van hoorcolleges, zelfstudie opdrachten, practica en responsie colleges zal het bovenstaande U duidelijk gemaakt worden. Daarnaast zult u in werkgroep activiteiten via casuïstiek de bestudeerde stof proberen toe ta passen op stoornissen in de homeostatische regulatie en wordt u biofysisch inzicht van gebruikte technieken binnen de topic van dit blok nader getest. In de colleges en werkgroepen ligt de nadruk op het urologische systeem. In het project komt ook het genitale systeem aan de orde.

Gezondheidsrecht II:
is een vervolg op Gezondheidsrecht I, dat een algemene inleiding in het gezondheidsheidsrecht bood. In Gezondheidsrecht II staan specifieke reguleringsproblemen bij nieuwe technologieën centraal. Het vak wordt verzorgd door juristen van een juridisch adviesbureau voor de zorg in Enschede. Tijdens de hoorcolleges wordt ook aandacht besteed aan (het oplossen van) gezondheidsrechtelijke casuïstiek. Het vak wordt afgesloten met een m.c.-tentamen en een opdracht

Externe docenten van RadboudUMC:
D. Janssen (MC)
M. den Braber-Ymker,
J. Huck,  
P. van Leuteten,
M. Simons,
E. Steenbergen,,
I van der Zee,
A. Schepens-Franke
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 10
Verplicht materiaal
Book
Boron, WF, Boulpaep, EL. Medical Physiology. Philadelphia: Saunders, and imprint of Elsevier Science, second edition, 2009 or updated second edition, 2012
Book
Functionele Histologie, Junqueira L.C., Carneiro J, Kelly R.O., Elsevier Gezondheidszorg Maarssen, Tiende Editie, 2004
Book
Clinically Oriented Anatomy, Moore K.L., Baltimore: Williams & Wilkins, fifth edtion, 2005
Book
Essentials of Rubin's Pathology, Rubin E. Reisner H.M., Lippincott Williams & Wilkins, fifth edition, 2008
Book
Grant's Atlas of Anatomy, Agur A.M.R., Lee M.J., Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, twelfth edition, 2009.
Book
Larsen's Human Embryology, Schoenwolf G.C., Bleyl S.B., Brauer P.R., Francis-West P.H., Philadelphia: Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier Inc., fourth edition, 2009
Book
“Handboek Gezondheidsrecht” , zesde druk uit 2014, de auteurs zijn H.J.J. Leenen, J.C.J. Dute, J. Legemaate, E.J.C. de Jong, M.E. Gelpke, J.K.M. Gevers en G.R.J. de Groot. Het ISBN-nummer van de hardcover versie is 978‐90‐8974‐948‐2, van het digitale boek is dit 978‐94‐6274‐071‐6
Aanbevolen materiaal
Book
Clinical Medicine, Kumar P., Clarke M., W.B. Saunders/Elsevier, sixth edition, 2005
Werkvormen
Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Differentiaal Diagnose

Verslag

Presentatie

Toets

Practicum Snijzaal

Toets Technologie

Posterpresentatie Hemodialyse

Simulatieopdracht BubbleSim

Paper Gezondheidsrecht II

SluitenHelpPrint
Switch to English