CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202200270
202200270
Cardiorespiratoir system
Course info
Course module202200270
Credits (ECTS)15
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact persondr. E. Mos - Oppersma
E-maile.mos-oppersma@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
T. Boers
Examiner
R.F.A.A. Corsten
Examiner
P. van Dam
Examiner
prof.dr. D.W. Donker
Examiner
dr.ir. L. Fresiello
Academic year2023
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Studenten verwerven inzicht in anatomie, fysiologie en pathofysiologie van het cardiorespiratoire systeem, evenals in relevante meet- en beeldvormende technieken en basisvaardigheid in klinisch en technisch-geneeskundig redeneren, consultvoering en dossiervoering. Hiermee leren zij (mede in het project) om klinisch relevante technisch geneeskundige problemen in het cardiorespiratoir systeem op te lossen, een (differentiaal) diagnose te stellen en therapie voor te stellen in een intercollegiaal overleg.
De hoofddoelstelling van deze module is om kennis te krijgen van de fysiologie en de belangrijkste ziekten van het cardiovasculaire- en respiratoire systeem. Hierbij is essentieel om inzicht te verkrijgen in de moderne diagnostiek en therapie die van toepassing zijn op beide orgaansystemen. Daarbij speelt beeldvorming van het cardiorespiratoire systeem een essentieel onderdeel in deze module. Met name X-ray imaging, computer tomografie (CT) en PET/SPECT (nucleaire geneeskunde) zullen deze module uitgebreid aan bod komen, met als doel dat deze technieken doorgrondt en beheerst worden, zodat deze toegepast kunnen worden in het klinische pad dat de patiënt in het project door middel van een patiëntencasus doorloopt. 

Hart  Anatomie
De student:
 • Heeft 3D inzicht in de positie van het cardiovasculaire systeem in het menselijke lichaam;
 • Kan uitleggen hoe het hart en grote vaten zich embryonaal ontwikkelen;
 • Kent de uitwendige en inwendige bouw van het hart, aansluiting van de grote vaten, coronairarteriën en geleidingssysteem;
 • Kan van de vier congenitale cardiovasculaire malformaties VSD, ASD, ODB en CoA:
  • Deze pathologische hartafwijkingen definiëren in anatomische termen;
  • Kan met kennis van de embryonale ontwikkeling uitleggen hoe deze pathologische aangeboren hartafwijkingen kunnen ontstaan.
 • Kan de hemodynamische veranderingen van bovenstaande anatomische afwijkingen in een stroom-schema beschrijven en zo beredeneren wat het klinisch effect is op de longen en het hart.
Hart   (Patho)Fysiologie  Klinisch
De student:
 • Kan de belangrijkste congenitale afwijkingen benoemen en begrijpt de consequenties van de specifieke afwijkingen daarbij;
 • Kan de oorzaken van hartfalen benoemen en globale therapie daarvan;
 • Begrijpt de (verkregen) afwijkingen aan hartkleppen (met name aan de linker hartshelft) en de consequenties daarvan;
 • Begrijpt het begrip coronairlijden, de risicofactoren die daartoe kunnen leiden, de pathofysiologische (vaat)veranderingen en kent de termen behorend bij pijn op de borst en hartinfarct. Kan dit globaal scheiden van andere vormen van thoracale pijn;
 • Kent de basisbegrippen van het ECG, kan dit toepassen op een casus, waarbij de nadruk zal liggen op ritmestoornissen en diagnostiek rond pijn op de borst;
 • Is op de hoogte van de verschillende indicaties voor TTE en TEE en de achtergrond daarvan;
 • Begrijpt het ontstaan van de verschillende tonen en souffles (geruisen) van het hart.
Hart   (Patho)Fysiologie  Technisch
De student kan de (patho)fysiologie van hart en bloedvaten en hun samenhang beschrijven en modelleren.

Hart  Techniek  Electrofysiologie
De student:
 • Begrijpt hoe het hart elektrisch geactiveerd, en hoe die activiteit zich verspreid over het hart;
 • Kan uitleggen wat lead-vectoren en de hart-vector zijn, en je kunt dat begrip toepassen om te beredeneren hoe een afwijkend activatiepatroon zich uit in het ECG;
 • Kan een passende methode van filtering kiezen om het effect van storing in een ECG-registratie te verminderen;
 • Je kunt tevens uitleggen hoe filtering de registratie van het ECG kan vervormen.
Hart  Techniek  US
De student is in staat om een PW-Doppler meting uit te voeren en te evalueren v.w.b. kwaliteit en fysiologie in een simulatie en op proefpersonen.

Hart  Techniek  Straling + Longen  Techniek  Straling/Nucleair
De student kan: 
 • Uitleggen van de technologische werking van X-Ray, CT en PET/SPECT;
 • Beredeneren wat de mogelijkheden, onmogelijkheden en risico’s zijn van deze beeldvormende technieken voor diagnose en therapie;
 • Toepassen van de wiskundige principes voor het reconstrueren van beelden uit X-Ray, CT en PET/SPECT.
Longen  Anatomie
De student:
 • Heeft 3D inzicht in de positie van het respiratoire systeem in het menselijke lichaam;
 • Kan uitleggen hoe de longen, rompwand en diafragma zich voor de geboorte ontwikkelen tot een functionerend respiratoir systeem;
 • Kent de anatomische bouw van de bovenste en onderste luchtwegen en kent de spieren betrokken bij de ademhaling.
Longen  (Patho)fysiologie  Klinisch
De student kan met verworven kennis omtrent anatomie, beeldvorming en fysiologie van het broncho-pulmonale systeem als basis, pathologie op te sporen/uit te sluiten en/of te analyseren met behulp van aan te leren adequate onderzoekstechnieken.

Longen  (Patho)fysiologie  Technisch
De student kan de (patho)fysiologie van het respiratoir systeem op het gebied van longmechanica, gaswisseling, gastransport en cardiorespiratoire interacties uitleggen aan de hand van basale klinische voorbeelden.

Longen  Techniek  Longfunctie
De student kan de benodigde longfunctietest bij een patiënt kiezen, uitvoeren, analyseren en interpreteren.

VCPG 
De student kan een volledig consult met alle 7 fases voeren inclusief lichamelijk onderzoek en overdracht aan een medisch specialist, zet hierbij de passende vaardigheden in en kan hier op reflecteren.

Lichamelijk Onderzoek
De student beschikt over de vaardigheden om een goed LO te kunnen uitvoeren met inachtneming van een respectvolle professionele, op de klachtgerichte benadering van de patiënt.
Content
Studenten verwerven inzicht in anatomie, fysiologie en pathofysiologie van het cardiorespiratoire systeem, evenals in relevante meet- en beeldvormende technieken en basisvaardigheid in klinisch en technisch-geneeskundig redeneren, consultvoering en dossiervoering. Hiermee leren zij (mede in het project) om klinisch relevante technisch geneeskundige problemen in het cardiorespiratoir systeem op te lossen, een (differentiaal) diagnose te stellen en therapie voor te stellen in een intercollegiaal overleg.

Externe docenten:
P. van Dam (Beeldvorming en Meettechnieken). A. Schepens-Franke (Anatomie; RadboudUMC).
Module
Module 6
Participating study
Bachelor Technical Medicine
Required materials
Book
Atlas of Anatomy. Grant, 13h edition; Lippinkott 2008. ISBN 9780781742559. ISBN:9781451182545
Book
Physics for Scientists and engineers with modern physics. Giancoli D.C., Prnetice hall 2008 (4th edition), ISBN 9780131495081 / 0131495089
Book
Clinical Medicine. Kumar P., Clarke M., Saunders 2012 (8th edition), ISBN 0702027634ISBN: 9780702044991
Book
Pathology. Rubin E. et al., Lippincott, Williams & Wilkins 2015 (7th edition), ISBN: 9781451187489 / 1451187483
Book
Clinically Oriented Anatomy. Moore K.L., Williams & Wilkins, Baltimore 2013 (7th edition), ISBN: 978-1-4511-8447-1
Recommended materials
Canvas
Diverse tijdschriftartikelen, beschikbaar in het Blackboard archief
Book
Larsens Human Embryology, G. Schoenwolf e.a.
Book
Medical Physiology, W.F. Boron, E.L. Boulpaep, Saunders
Book
Intermediate Physics for medicine and biology, Hobbie R.K, Roth B.J, Springer, fourth edition, 2007. ISBN: 978-0-387-30942-2
Book
VC en PG: Medische consultvoering. Veening Dr. E.P., et al., Bohn, Stafleu en Van Lochem 2009. ISBN 978 90 313 6324 7
Book
VC en PG: Fysische Diagnostiek, Bohn Stafleu te Loghum. Auteur: T.O.H. de Jongh, Druk/editie 1 (1 juni 2010). ISBN 13 9789031352265 Uitgever Springer Media B.V.
Instructional modes
Assessment
Presence dutyYes

Assignment
Presence dutyYes

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tests
Patient Case

Anatomy and Clinical Pathophysiology

Pathofysiology cardiovascular

Pathofysiology respiratory

Imaging Techniques

Practicum CT

Practicum Xray

Practicum Nucleair

Practica US Doppler

Communication and Professional Behavior

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal