SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200269
202200269
Pathofysiologie
Cursus informatie
Cursus202200269
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonG.J.M. Smeets
E-mailg.j.m.smeets@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
prof.dr.ir. N. Bosschaart
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
prof.dr.ir. B. ten Haken
Examinator
L. Menzing - Folsche
Examinator
M.P. Mulder
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de module is de student in staat tot:
 
Pathofysiologie
-    De normale architectuur en werking van de primaire weefseltypes van ons lichaam beschrijven en de
     relatie tussen anatomie en functie toelichten.
-    Verschillende vormen van celschade in verband brengen met hun ontstaanswijze en de gevolgen
     beredeneren voor cel-, weefsel-, orgaan- en lichaamsfunctie.
-    Beredeneren hoe cel- en weefselschade wordt gevolgd door ontsteking en wondgenezing en de effecten
     hiervan op weefsel-, orgaan- en lichaamsfunctie afleiden en vice versa.
-    De mechanismen van celschade, ontsteking en wondgenezing toepassen in casu├»stiek met betrekking tot
     oncologie en hart- en vaatziekten, zodat aangrijpingspunten voor diagnostiek en therapie opgesteld kunnen worden.
-    De functionele anatomie van het vaatsysteem en het hart beschrijven en veranderingen in cardiovasculaire
     functie voorspellen aan de hand van een wiskundig model (de windketel).

Signaalanalyse
-    Oplossen van lineaire differentiaalvergelijkingen;
-    Analyseren van signalen in tijd- en frequentiedomein
 
Project
Toepassen, integreren en verder uitdiepen van de lesstof uit onderdelen van module 1 en 2. Studenten verdiepen zich in pathofysiologische processen, de toepassing van technologien. Tijdens dit project wordt daarnaast de basis gelegd voor een aantal academische vaardigheden (literatuur zoeken en beoordelen, toepassen van leesstrategie├źn, samenwerken in een groep, presenteren). Studenten volgen een werkmethode die specifiek is voor een Technisch Geneeskundige.
Inhoud
In de eerste TG module is ingegaan op de gezonde staat van het menselijk lichaam. In deze tweede TG module wordt (een deel van) de medische en technologische basis gelegd die studenten nodig hebben om de afwijkende werking van het menselijk lichaam te begrijpen. Naast de introductie van pathofysiologische kernbegrippen en het windketelmodel komt de wiskundige basis voor signaalanalyse aan de orde. Deze module sluit af met een project waarin ziektebeelden centraal staan. Het project integreert de leerstof van de eerste twee TG modules: module 1 en deze module.
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 2
Verplicht materiaal
Book
Moduleboek Module 2 TG - Pathofysiologie
Aanbevolen materiaal
Book
Functionele Histologie, L.C. Junqueira, Springer Media B.V., 2014 (16e druk), ISBN: 9789036820240
Book
Medische Fysica. Van Oosterom A., Oostendorp T.F., Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2018 (5de editie), ISBN: 9789036810852
Book
Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine, Strayer D.S., Rubin E. et al., Lippincott, Williams & Wilkins 2020, 8th edition, ISBN: 978-1496386144
Book
Hoofdstuk 1 Uit: Oncologie. Velde C.J.H. van de, J.H.J.M. van Krieken, P.H.M. de Mulder en J.B. Vermorken. 7e druk 2005, Bohn Stafleu Van Loghum.(Link in de syllabus Pathofysiologie naar Google Books)
Book
Thomas' Calculus Early Transcendentals, George B. Thomas, Jr. , Maurice D. Weir , Joel R. Hass (Pearson ), ISBN UTversie: 9781784498139 , Bij StudyStore bekend als: CU.Utwente Calculus eText pack 2017
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie met begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Verslag en Presentatie

Informatievaardigheden

Toets Pathofysiologie

Toets Signaalanalyse

SluitenHelpPrint
Switch to English