SluitenHelpPrint
Switch to English
202200155
Communicatie en professioneel gedrag 3
Cursus informatie

Fout

ORA-01427: Enkele-rij subselect retourneert meer dan één rij.
Cursus202200155
Studiepunten (ECTS)3
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondrs. N.S. Cramer Bornemann
E-mailn.s.cramerbornemann@utwente.nl
Docenten
Examinator
drs. N.S. Cramer Bornemann
Contactpersoon van de cursus
drs. N.S. Cramer Bornemann
Examinator
S. van der Veen
Collegejaar2022
Aanvangsblok
Aanmeldingsprocedure-
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Consultvoering
De student Technische Geneeskunde:
  • kan een consult voeren in een complexe situatie en/of met complexe casuïstiek
  • kan de uitkomst van een complex consult en de daarin gemaakte keuzes vastleggen (dossiervorming) en verantwoorden
Zichzelf presenteren als Technisch Geneeskundige
De student Technische Geneeskunde:
  • kan zich presenteren als een Technisch Geneeskundige (in opleiding) en vanuit daar zijn visie over een Technisch Geneeskundig onderwerp over brengen
  • kan de rol van professional aannemen in contact met de patiënt
Reflecteren
De student Technische Geneeskunde:
  • kan een relevante leerervaring helder beschrijven en hierbij een analyse geven van eigen persoon en situatie
  • kan op de essentie van zijn leren reflecteren, daarbij zijn eigen aandeel herkennen en hier lering voor zowel zijn persoonlijke ontwikkeling als zijn ontwikkeling als TGer aan verbinden
  • kan in de reflectie leerdoelen logisch uit de analyse en essentie laten volgen, die zowel betrekking hebben op persoonlijke als op professionele thema’s
Inhoud
Het centrale thema van het lijnonderwijs Vaardig communiceren en professioneel gedrag 3 ‘is complexe situaties'. Waarna in jaar 1 en 2 aandacht is besteed aan de basisvaardigheden voor consultvoering en andere vormen van communicatie, wordt in het 3e jaar de verdieping gezocht in de complexiteit. Wat betreft de consultvoering wordt getraind met lastige consulten. 
Daarnaast wordt er in dit module-onderdeel ook aandacht besteed aan andere vormen van communicatie waaronder de schriftelijke verantwoording/overdracht.
Voorkennis
VCPG1 en VCPG2
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Book
Medische consultvoering. Veening Dr. E.P., et al., Bohn, Stafleu en Van Lochem 2009. ISBN 978 90 313 6324 7
Reader
Literatuur uit reader (zie Canvas) en links op Canvas
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
VC&PG 3

SluitenHelpPrint
Switch to English