SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200154
202200154
De Maakbare Mens BMT Mod 1
Cursus informatie
Cursus202200154
Studiepunten (ECTS)11
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonR. Bansal
E-mailr.bansal@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
R. Bansal
Contactpersoon van de cursus
R. Bansal
Examinator
B.J. Bergink - Voorthuis
Examinator
dr. M.N.A. Bijman
Examinator
prof.dr.ir. M. Boon
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De student kan:
 • Een onderzoeksvraag definiëren en daar deelvragen uit afleiden.
 • De anatomie en fysiologie van een aangegeven lichaamsdeel beschrijven.
 • Zelf tot een onderbouwde definitie komen van de term ‘biomateriaal’.
 • Aangeven aan welke voorwaarden/eisen een biomateriaal moet voldoen om in aanmerking te komen voor vervanging van een weefsel/orgaan in het menselijk lichaam.
 • In groepsverband samenwerken aan een projectopdracht.
 • Begrijpen hoe je het proces van conceptueel modelleren aanpakt.
 • Een conceptueel model ontwikkelen voor de oplossing of het ontwerp van een probleem. D.w.z., een samenhangend, goed gestructureerd, wetenschappelijk geïnformeerd, helder uitgelegde uitwerking (een ‘verhaal’) maken van jouw oplossing of ontwerpidee voor het (gedeeltelijke) oplossen van een specifiek fysiologisch probleem, waar de oplossing of het ontwerp bestaat uit een of meerdere biomaterialen.
 • Het eigen ontwerp voor een biomateriaal kritisch evalueren tegen zelf opgestelde criteria. 
 • Feedback geven en verwerken in het verslag.
 • Het resultaat van de projectopdracht schriftelijk presenteren.
 • Informatie verzamelen om een opdracht, onderzoeksvraag of probleemstelling te begrijpen.
 • Zinvolle onderzoeksvragen formuleren op basis van de opdrachtomschrijving.
 • Zoekopdrachten formuleren aan de hand van de onderzoeksvraag.
 • De relevantie en kwaliteit van de geselecteerde informatie evalueren.
 • De zoekopdracht rapporteren in een document.
 • Op formele wijze verwijzen naar gebruikte literatuur.
met betrekking tot WAT er wordt beschreven in een wetenschappelijk artikel
 • Het bredere, maatschappelijke doel of technologisch probleem van het onderzoek en ook de meer specifieke onderzoeksvraag, zoals beschreven in een wetenschappelijk artikel, beschrijven.
 • De meetmethode in een wetenschappelijk artikel identificeren die is gebruikt om de specifieke onderzoeksvraag in dat artikel te beantwoorden.
 • Gebruik maken van de resultaten en conclusies uit wetenschappelijke literatuur om een eigen onderzoeksvraag en methode te formuleren, en dit beschrijven in een reflectieverslag
met betrekking tot HOE onderzoek wordt uitgevoerd
 • De relatie tussen wetenschappelijk onderzoek dat wordt gepresenteerd in een wetenschappelijk artikel en de ontwikkeling van een biomateriaal/ biomarker beschrijven.
 • Uitleggen welke criteria van belang zijn om de betrouwbaarheid van nieuwe biomaterialen/ biomarkers te evalueren, zoals behandeld in de module.
 
Inhoud
Deze module zal bestaan uit een projectopdracht met een aantal deelopdrachten die in 10 weken zullen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er gedurende deze periode een aantal ondersteunende vakken waarin kennis en vaardigheden worden aangeboden die nodig zijn voor het succesvol afronden van het project. De opdracht waar in het project in groepen aan gewerkt wordt is: Beschrijf, met behulp van literatuuronderzoek, hoe de ontwikkeling van een biomateriaal tot stand wordt gebracht en welke factoren hierbij een rol spelen. Een belangrijk deel van de informatie en het materiaal dat nodig is voor het uitvoeren van het project zullen de studenten zelf moeten verzamelen en verwerven, bijvoorbeeld door middel van literatuurstudie, maar ook door informatie uit de literatuurstudie te combineren met andere vakken, practica en projectcolleges.
 
In het ondersteunende vak Chemische Biologie wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die betrekking hebben op biomaterialen. Het gaat hierbij vooral om het begrijpen welke structuren biomacromoleculen aannemen door hoe ze interactie met elkaar hebben. Biochemie gaat in de functie van enzymen en membranen. Naast kennis van materialen moet ook worden ingegaan op de weefsels en organen waar de biomaterialen op kunnen worden toegepast. In het vak Anatomie wordt globaal behandeld hoe weefsels en organen zijn opgebouwd en zal aan de hand van enkele organen/orgaansystemen een voorbeeld worden gegeven van hun functies. Dit kwartiel zal er ook aandacht besteed worden aan Wiskunde, en komen er enkele groepsopdrachten aan bod, waarbij het belang van wiskunde voor de biomedische technologie duidelijk zal worden.
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 1
Verplicht materiaal
Book
Human Anatomy and Physiology, 10th revised edition 2015 E.N. Marieb. ISBN: 9781292096971
Book
Sesam Atlas van de Anatomie (deel I Bewegingsapparaat). 22nd Edition, november 2011. Werner Platzer. ISBN: 9789006951981
Book
Essential Cell Biology, 5th Edition. Bruce Alberts/Dennis Bray. ISBN: 9780393680393
Book
Essentials of Chemical Biology: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules By Andrew D. Miller, Julian Tanner ISBN-10 9780470845318 ISBN-13 978-0470845318
Book
Get Ready for Organic Chemistry (2nd Edition) by Joel Karty ISBN-10 0321774124 ISBN-13 978-0321774125
Book
Veiligheid in het Laboratorium (Heron -reeks), 5th Edition, august 2012. H. Kramers-Pals/I. van ’t Leven. ISBN: 9789077423929
Book
‘Thomas' Calculus Early Transcendentals, 12th edition, juni 2013.George B. Thomas jr./Maurice D. Weir. *Exclusief ISBN nummer speciaal voor de UT: 9781784498139
Reader
Introduction to Mathematics, reader nr. 510, H.F.M. Aarts
Aanbevolen materiaal
Book
Coelho Zakwoordenboek der Geneeskunde. 29th Edition, mei 2009. A.A.F. Jochems. ISBN: 9789062287550
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Ontwerp
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege

Werkcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Project: De Maakbare Mens

Anatomie

Biochemie

Chemische Biologie

Methodologie & Statistiek

SluitenHelpPrint
Switch to English