SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200150
202200150
Bouwstenen van de Mens
Cursus informatie
Cursus202200150
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. J.J. Homminga
E-mailj.j.homminga@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
dr. M.N.A. Bijman
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
dr.ir. W.M. Brink
Examinator
Externe Docent
Examinator
B.M.C. Gorissen
Collegejaar2023
Aanvangsblok
1A
OpmerkingAll books are on the core booklist and are used in multiple modules and in the curriculum.
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Deze eerste module van de opleiding heeft een belangrijke introducerende functie. Aan het einde van deze eerste module heeft de student een beeld van de inhoud van de opleiding TG, het academische karakter ervan en welke eisen dat stelt aan de studiehouding van studenten. De student heeft kennisgemaakt met de drie pijlers van de opleiding: de technologie, de geneeskunde en het professioneel gedrag. In het project heeft de student gewerkt aan een patiënten casus, ontdekt wat een technisch geneeskundig vraagstuk is en welke aanpak daarbij hoort om tot een optimale oplossing voor deze patiënt te komen.

Aan het eind van de module is de student in staat tot:

Anatomie:
  • Uitleggen van de ontwikkeling en uiteindelijke ligging en verbindingen van organen in het borst, buik en bekken gebied.
Kernbegrippen: Projectie, schaduw, vaattekening, hartcontour, slagschaduw, lucht, bot, vet, water, rontgen, CT, MRI, echo, microscopie, Icterus, Harttamponade, endoscopie, tracheoscopie, mediastinumscopie.

Beeldvormende technieken:
  • De fysische basis van de meest gebruikte beeldvormende technieken (microscopie, echografie, röntgenbeeldvorming en MRI) uit te leggen;
  • Op basis van de sterke en zwakke punten van elke techniek te beredeneren waarvoor deze technieken in de kliniek kunnen worden gebruikt;
Kernbegrippen: 
Fysische optica: golflengte, frequentie, snelheid, energie. Geometrische optica: lenzen, stralengang, lenzenformule, numerieke apertuur, vergroting, resolutie. Licht-weefselinteractie: verstrooiing, absorptie, breking, reflectie, transmissie. Microscopie. Geluid: Golfeigenschappen geluid: druk, snelheid, frequentie, golflengte, akoestische impedantie. Hoorbaar geluid: isofonen, geluidsdrempel, -niveau, -intensiteit, -druk. US-echo: transducers, beeldvorming, (A,B,M)-mode, contrast, resolutie, verzwakking. US-Doppler. Straling: Ioniserende straling: energie, frequentie, golflengte, snelheid, constante van Planck. Elektriciteit: eV, puntbron, elektrisch veld, kwadratenwet. Atomen: KLM-model, kernbouw (elektronen, neutronen, protonen), bindingsenergie, ionisatie, excitatie. Röntgen-weefselinteractie: coherente verstrooiing, foto-elektrische absorptie, Compton verstrooiing, paarvorming. Nucleaire straling: Isotopen, stralingssoorten. Röntgenbeeldvorming: contrast, resolutie, luminiscentie, fotografische film, scintilatieteller. Röntgen-CT: beeldreconstructie, Houndsfield unit. SPECT. PET. Scintigrafie. Magnetisme: Magnetisch veld, elektrisch veld, kernspin, gyromagnetische verhouding, larmorfrequentie. MRI: RF-puls, slicing, T1- T2-relaxatie, TE, TR, resolutie, contrast.


Celbiologie en Biochemie:
  • Uitleggen van de normale biochemische en moleculair-biologische processen (incl. begrip van genetica) die verstoord kunnen worden in geval van ziekte.          
Kernbegrippen Biochemie: celorganel, cytosol, chemische interactie, condensatie, hydrolyse, aminozuur, eiwit, koolhydraat, lipide, nucleotide, nucleïnezuur, katalysator, activeringsenergie, enzymkinetiek, enzymregulatie, allosterisch effect, fosfolipide dubbellaag, transporteiwit, ionkanaal, actief en passief transport, membraanpotentiaal, elektrochemische gradiënt, de- en repolarisatie, synaps, neurotransmitter, vrije energie, chemisch evenwicht, energiedrager.

Functies van één veranderlijke:
  • Uitleggen en toepassen van basisprincipes van limieten, differentiëren en integreren van functies van één variabele;
  • Berekenen van de oplossing van differentiaalvergelijkingen en dit kunnen relateren aan wiskundige modellen van eenvoudige processen in het menselijk lichaam.
Kernbegrippen: Basiseigenschappen functies: differentieerbaarheid, continuïteit. Limieten. Afgeleiden en extrema. Integreren: Substitutie, partieel integreren. Complexe getallen. Differentiaalvergelijkingen: 2e orde.

Patientencasus:      
  • De verkregen kennis van de anatomie, biochemie en celbiologie, beeldvormende technieken en eventueel wiskunde te combineren en toe te passen en daarmee een oplossing te bedenken voor een patiënt-specifiek, technisch-geneeskundig vraagstuk;
Kernbegrippen: Patiëntenproces, projectmatig werken, Prof gedrag: kennismaken en samenwerken.
Inhoud
Deze eerste module van de opleiding heeft een belangrijke introducerende functie. Aan het einde van deze eerste module heeft de student een beeld van de inhoud van de opleiding TG, het academische karakter ervan en welke eisen dat stelt aan de studiehouding van studenten. De student heeft kennisgemaakt met de drie pijlers van de opleiding: de technologie, de geneeskunde en het professioneel gedrag. In het project heeft de student gewerkt aan een patiënten casus, ontdekt wat een technisch geneeskundig vraagstuk is en welke aanpak daarbij hoort om tot een optimale oplossing voor deze patiënt te komen.
In deze module wordt (een deel van) de medische en technologische basis gelegd die studenten nodig hebben om de gezonde werking van het menselijk lichaam te begrijpen en te leren hoe de werking in beeld kan worden gebracht en gemodelleerd kan worden. Naast anatomie, celbiologie en biochemie komen beeldvormende technieken en wiskunde aan de orde.
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
Book
Essential Cell Biology, Alberts B. et al. New York: Garland Publishing Inc., 5th edition ISBN ISBN 978-0-393-68039-3.
Book
Thomas' Calculus, Early Transcendentals, Thomas, G.B., Weir, M.D., Hass, J., 12th edition, ISBN: UTversie: 9781784498139
Book
Clinically Oriented Anatomy, Moore K.L. et al, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 8th edition, ISBN: 9781496354044
Book
Grant's Atlas of Anatomy, Agur A.M.R., Lee M.J., Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 13th editition 2012, ISBN: 9781451182545
Book
Clinical Medicine, Kumar & Clark, 8th edition (2012) ISBN: 9780702044991
Book
Geïllustreerd anatomisch zakwoordenboek van de internationale nomenclatuur. Feneis H.5th ed. ISBN 978-9031348138 (oudere versie mag ook)
Book
"Medische Fysica, Van Oosterom, A., Oostendorp T.F. Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen jul 2018, th edition, ISBN: 9789036810852
Book
Larsens Human Embryology, Gary C. Schoenwolf, Steven B. Bleyl, 5th edition (2015), Elsevier Health Sciences ISBN: 978-1-4557-0684-6
Book
Medical Physiology, Boulpaep E., Boron W., 3rd edition, Saunders/Elsevier 2016. ISBN 9781455743773, Ook digitaal verkrijgbaar (via UB catalogus)
Book
Essentials of Pathology, Rubin R. et al., 7th edition, Lippincott, Williams & Wilkins 2015., ISBN: 9781451187489 / 1451187483
Book
Fysische Diagnostiek, T.O.H. de Jongh, 1e editie, Bohn Stafleu te Loghum 2010. Springer Media B.V. ISBN: 13 9789031352265
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Behandeladvies

Peerreview

Toets Anatomie

Practicum LO/Bodypaint

Snijzaalpracticum

Beeldvormende Technieken

Toets Biochemie

Practica Celbiologie

Toets Celbiologie

Functies

SluitenHelpPrint
Switch to English