SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202200095
202200095
Hilbertruimte
Cursus informatie
Cursus202200095
Studiepunten (ECTS)3
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalEngels
Contactpersoondr.ir. M. Bokdam
E-mailm.bokdam@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr.ir. M. Bokdam
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. M. Bokdam
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus is de student in staat om;

- Hilbertruimtes te definiëren en bekend te zijn met verschillende voorbeelden,
- de theorie van de operatoren op de Hilbert-ruimte toe te passen op differentiële operatoren.
 

Inhoud

In Hilbertspace wordt de mathematische kennis aangereikt welke nodig is voor de overige onderdelen van TN MOD06 Golven, Interferentie en Waarschijnlijkheid.
De volgende concepten komen aan bod: Lineaire subruimte van vectoren, functies en matrices, basis, in-product, eigenwaarden en eigenvectoren (eigenfuncties), orthogonaliteit en volledigheid,  lengte van een vector en hoek tussen vectoren, systeem van lineaire differentiaal of algebraïsche vergelijkingen, matrices en lineaire operatoren, Hilbert ruimte, spectrale decompositie, orthogonale en orthonormale matrices.

 

Toetsschema

Het toetsschema van dit module-onderdeel wordt uiterlijk 2 weken voor aanvang van het cursusblok  https://www.utwente.nl/nl/tn/onderwijs/toetsschemas/

 

Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 6
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie

Vragenuur

Toetsen
Hilbertruimte

SluitenHelpPrint
Switch to English