SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100325
202100325
Optimalisatie van Zorg
Cursus informatie
Cursus202100325
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonF.R. Schapers
E-mailf.r.schapers@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Examinator
prof.dr.ir. E.W. Hans
Examinator
dr. A. Lenferink
Examinator
dr. J.G. Meijerink
Examinator
dr. M. Renkema
Contactpersoon van de cursus
F.R. Schapers
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de module is de student in staat om:
1.      Een zorgproces te analyseren gericht op (1) kwaliteit & veiligheid (2) de rol van technologie (ICT) (3) effectiviteit en (4) personeelsmanagement:
2.      Een verbetering op één van de deelgebieden te ontwerpen voor een specifiek zorgproces;
3.      Een implementatieplan te schrijven voor de verbetering;
4.      Mondeling een boodschap gestructureerd en begrijpend over te brengen die zowel inhoudelijk als qua opzet, vorm en presentatiestijl aangepast is op de beoogde doelgroep;
5.      Een beargumenteerde discussie aan te gaan over vak gerelateerde onderwerpen en zijn/haar eigen standpunt verdedigen n.a.v. vragen van het publiek;
6.      De empirische cyclus/ABP doorlopen om een knelpunt binnen het zorgproces op te lossen.
Inhoud
Binnen deze module wordt de zorg vanuit verschillende stakeholders (patiënt, zorgverlener, management, zorgverzekeraar, etc.) benaderd en is er aandacht voor de kwaliteit van zorg in termen van efficiëntie en effectiviteit. De vraag “wanneer is er sprake van optimale zorg?’ staat centraal in deze module. Welke factoren spelen allemaal een rol bij het kunnen beantwoorden van deze vraag en hoe pak je dit dan aan voor een specifiek zorgproces? Is de vraag wel eenduidig te beantwoorden?
 
Het project dat de rode draad vormt binnen deze module is getiteld: Optimaliseren van zorgprocessen (met ondersteuning van technologie). Binnen dit project analyseren de studenten een zorgproces rondom een bepaalde patiëntengroep vanuit verschillende perspectieven (patiënt, zorgverlener, zorgorganisatie, zorgstelsel) rondom de thema’s die centraal staan in deze module. Centrale thema’s in deze module zijn:
•       Kwaliteit en Veiligheid
•       Operations Management in de zorg
•       Zorginformatiesystemen (Health Information Systems)
•       Strategisch Personeelsmanagement
 
Naast het project en de drie theorie onderdelen is het practicum een belangrijk onderdeel van deze module. Binnen deze module is gekozen voor zowel een project als een practicumreeks. Bij beide onderdelen staat optimalisatie van de zorg vanuit meerdere perspectieven centraal. 
De module bestaat uit de volgende module-onderdelen:

1.     Project: Optimalisatie van een zorgproces
2.     Kwaliteit en veiligheid
3.     Operations Management in de zorg (inclusief practicum)
4.     Health Information Systems
5.     Strategisch personeelsmanagement
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 4
Verplicht materiaal
Book
Lepak, D.P. & Gowan, M. (2008). Human Resource Management: Managing Employees For Competitive Advantage. Pearson: Upper Saddle River, NJ. You can purchase any edition you prefer; all ISBN numbers are valid
Course material
Analytics and Decision Support in Health Care Operations Management Yasar A. Ozcan
Course material
Managing Information Systems: Strategy and Organisation, Boddy, Boonstra and Kennedy
Course material
Recente artikelen uit de vakliteratuur.
Aanbevolen materiaal
Book
Spil, Ton AM & Michel-Verkerke, Margreet B (2019) De Waarde van E-Health (Wordt als digitaal boek op canvas aangeboden)
Book
Heerkens, H. en Winden, A. van (2016). Systematisch managementproblemen oplossen
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project

Kwaliteit en Veiligheid

Zorginformatie systemen

Operations Management in de zorg

HRM-personeelsmanagement

SluitenHelpPrint
Switch to English