CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100325
202100325
Operational Excellence in Healthcare
Course info
Course module202100325
Credits (ECTS)15
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact personF.R. Schapers
E-mailf.r.schapers@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
prof.dr.ir. E.W. Hans
Lecturer
dr. A. Lenferink
Lecturer
dr. J.G. Meijerink
Contactperson for the course
F.R. Schapers
Lecturer
prof.dr. S. Siesling
Academic year2021
Starting block
2B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Aan het eind van de module is de student in staat om:
1.      Een zorgproces te analyseren gericht op (1) kwaliteit & veiligheid (2)  de rol van technologie (ICT) (3) effectiviteit en (4) personeelsmanagement
2.      Een verbetering op één van de deelgebieden te ontwerpen voor een specifiek zorgproces
3.      Een implementatieplan te schrijven voor de verbetering.
4.      Mondeling een boodschap gestructureerd en begrijpend over te brengen die zowel inhoudelijk als qua opzet, vorm en presentatiestijl aangepast is op de beoogde doelgroep.
5.      Een beargumenteerde discussie aan te gaan over vak gerelateerde onderwerpen en zijn/haar eigen standpunt verdedigen n.a.v. vragen van het publiek.
6.      De empirische cyclus/ABP doorlopen om een knelpunt binnen het zorgproces op te lossen.
Content
Binnen deze module wordt de zorg vanuit verschillende stakeholders (patiënt, zorgverlener, management, zorgverzekeraar, etc.) benaderd en is er aandacht voor de kwaliteit van zorg in termen van efficiëntie en effectiviteit. De vraag “wanneer is er sprake van optimale zorg?’ staat centraal in deze module. Welke factoren spelen allemaal een rol bij het kunnen beantwoorden van deze vraag en hoe pak je dit dan aan voor een specifiek zorgproces? Is de vraag wel eenduidig te beantwoorden?
 
Het project dat de rode draad vormt binnen deze module is getiteld: Optimaliseren van zorgprocessen (met ondersteuning van technologie). Binnen dit project analyseren de studenten een zorgproces rondom een bepaalde patiëntengroep vanuit verschillende perspectieven (patiënt, zorgverlener, zorgorganisatie, zorgstelsel) rondom de thema’s die centraal staan in deze module. Centrale thema’s in deze module zijn:
       Kwaliteit en Veiligheid
       Operations Management in de zorg
       Zorginformatiesystemen (Health Information Systems)
       Strategisch Personeelsmanagement
 
Naast het project en de drie theorie onderdelen is het practicum een belangrijk onderdeel van deze module. Binnen deze module is gekozen voor zowel een project als een practicumreeks. Bij beide onderdelen staat optimalisatie van de zorg vanuit meerdere perspectieven centraal. 
De module bestaat uit de volgende module-onderdelen:

1.     Project: Optimalisatie van een zorgproces
2.     Kwaliteit en veiligheid
3.     Operations Management in de zorg (inclusief practicum)
4.     Health Information Systems
5.     Strategisch personeelsmanagement
Module
Module 4
Participating study
Bachelor Health Science
Required materials
Book
Lepak, D.P. & Gowan, M. (2008). Human Resource Management: Managing Employees For Competitive Advantage. Pearson: Upper Saddle River, NJ. You can purchase any edition you prefer; all ISBN numbers are valid
Course material
Analytics and Decision Support in Health Care Operations Management Yasar A. Ozcan
Course material
Managing Information Systems: Strategy and Organisation, Boddy, Boonstra and Kennedy
Course material
Recente artikelen uit de vakliteratuur.
Recommended materials
Book
Spil, Ton AM & Michel-Verkerke, Margreet B (2019) De Waarde van E-Health (Wordt als digitaal boek op canvas aangeboden)
Book
Heerkens, H. en Winden, A. van (2016). Systematisch managementproblemen oplossen
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Project

Quality and Safety

Health Information Systems

Operations Management in Healthcare

HRM personal management

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal