CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100207
202100207
Stralingshygiëne voor Medische Specialisten
Course info
Course module202100207
Credits (ECTS)1
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personir. E. Franzen - van Dijk
E-maile.vandijk@utwente.nl
Lecturer(s)
Contactperson for the course
ir. E. Franzen - van Dijk
Examiner
ir. E. Franzen - van Dijk
Examiner
M. Heijblom
Examiner
W.P. Moerman
Academic year2022
Starting block
JAAR
Application procedure-
Registration using OSIRISYes
Aims
Het gaat erom dat de medisch specialist …
 • bekend is met de invloed die het aanpassen van verschillende instelparameters of het gebruik van diverse opties heeft op beeldkwaliteit en patiëntendosis en dit toepast: buisspanning, kilovolt (kV); buisstroom (mA); filters (extra bundelopharding); wigfilters, diafragma (beperken veldgrootte); gepulste doorlichting (pulshoogte, -lengte, -frequentie); beeldfrequentie; vastzetten laatste beeld (Last Image Hold); filmmodus (cine; vastzetten belichtingswaarde (set point)); hoge-dosis/ lage-dosisbelichtingsregeling; vergroting; strooistralenrooster; projectie- en angulatiestanden (PA, LAT etc.); automatische belichtingsregeling; geometrie (positie röntgenbuis/positie beeldontvanger en omgekeerde kwadratenwet), het gebruik van contrast; routeplanning (road mapping) en deze waar nodig toepast (V);
 • zich realiseert, dat er speciale pediatrische doorlichtprotocollen bestaan en de doorlichtparameters aanpast bij het doorlichten van kinderen in diverse leeftijdsklassen (V);
 • de voor- en nadelen kent van het toepassen van afscherming op de patiënt (bijvoorbeeld gonadenafscherming, bismut-afdekking, etc.) (K);
 • niet terughoudend is bij het behandelen van een urgente (zwangere) patiënt waarbij doorlichting nodig is (V).
 • de basisprincipes van de stralingsbescherming (tijd, afstand, afscherming) kent en in de praktijk toepast om onnodige blootstelling te vermijden (V);
 • de geschikte afschermingshulpmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld een aan het plafond gemonteerd beweegbaar loodglas) (C);
 • globaal de dosisverdeling in en rond de patiënt beschrijft (verzwakkingscurve, bijdragen van strooistraling) (K);
 • zich bewust is van de positie die alle medewerkers innemen rondom een patiënt die wordt doorlicht en dat hij de voor de procedure niet essentiële omstanders een grotere afstand laat houden of vraagt de ruimte te verlaten (C);
 • weet welke posities rond een patiënt beter kunnen worden vermeden tijdens doorlichten (indien mogelijk) en dit toepast (K/V);
 • speciale aandacht geeft aan zwangere medewerkers (dosislimiet foetus, toepassen van het ALARA-principe, voldoen aan de gestelde (ziekenhuis) regels, risicoperceptie) (C).
 • de specifieke maatregelen kent die genomen moeten worden indien medewerkers zwanger zijn (K);
 • de relatie begrijpt tussen de uitslag van een persoonsdosismeting en de effectieve dosis (afhankelijk van de draagpositie van de dosismeter, loodequivalent van het loodschort, kV-instelling enzovoort) en hiermee rekening houdt (V);
 • op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving betreffende medische stralingstoepassingen (K).
Content
Inleiding

Studenten Technical Medicine aan de Technische Universiteit Twente kunnen in de master het diploma Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige (SBD-CD) halen (in het curriculum genaamd Radiation Protection Expertise, RPE). De opleiding tot SBD-CD geeft brede kennis over de risico’s en toepassingen van ioniserende straling. Het diploma geeft de mogelijkheid te functioneren als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming en/of geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige. Na voldoende voorlichting en instructie is het ook toegestaan om verrichtingen met ioniserende straling uit te voeren. Wanneer het hierbij gaat om verrichtingen bij patiënten gaat het dan om voorbehouden handelingen, die enkel mogen worden uitgevoerd in opdracht van een hiervoor opgeleide medisch deskundige. Tegenwoordig zijn technisch geneeskundigen bevoegd om deze opdracht te geven, mits ze hiervoor zijn opgeleid. Wanneer het gaat om opdracht geven voor handelingen met röntgentoestellen is hiervoor de opleiding stralingshygiëne voor medisch specialisten (SH-MS) nodig. Omdat de opleiding SBD-CD (RPE) aan de UT al veel kennis over medische röntgentoepassingen bevat is het mogelijk om voor de opleiding SH-MS een gedeeltelijke vrijstelling te verlenen, onder de voorwaarde dat het diploma SBD-CD aan de Universiteit Twente is behaald en de kennis hiervan bij aanvang van de aanvullende opleiding SH-MS aanwezig is. Het is in dat geval mogelijk in ongeveer 1 dag een aanvulling hierop te geven. Als de student slaagt voor het examen ontvangt deze het diploma SH-MS.

Aanvullende eindtermen

De eindtermen van de opleiding SBD-CD en de opleiding SH-MS zijn wettelijk vastgelegd en zijn te vinden in de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Voor het grootste deel overlappen de eindtermen, vooral op het gebied van kennis (K). Met name op het gebied van vaardigheden (V) en competenties (C) zijn er eindtermen voor de opleiding SH-MS die niet in de opleiding SBD-CD aan bod zijn gekomen
De eindtermen zijn voorzien van de aanduidingen K = kennis, V = vaardigheden en C = competenties.  Deze drie categorieën zijn in de genoemde volgorde hiërarchisch ondergeschikt: een hogere categorie-aanduiding impliceert dat ook aan de voorgaande moet zijn voldaan (K < V < C).

De cursus wordt tweemaal per jaar aangeboden (cursus op 27 jan 2023, met en toets op 10 feb 2023 en cursusdag op 24 mrt 2023 en een toets op 14 apr 2023). Er is een max van 30 studenten per keer. De inschrijving per cursusdag gaat via Canvas!

Cursus wordt aangeboden door Radschool Nijmegen. Contactpersoon is Wout Moerman (wout.moerman@radboudumc.nl). Externe docent: Ilse.post@radboudumc.nl

 

Assumed previous knowledge
Alleen voor M-TM studenten die gestart in Master2 fase met stages
Required materials
-
Recommended materials
-
Instructional modes
Assessment
Presence dutyYes

Lecture

Practical
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Project unsupervised
Presence dutyYes

Q&A
Presence dutyYes

Seminar
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Workgroup
Presence dutyYes

Tests
Test SH-MS

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal