SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100193
202100193
Masterclass Risicomanagementcyclus
Cursus informatie
Cursus202100193
Studiepunten (ECTS)6
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. M.E. Iacob
E-mailm.e.iacob@utwente.nl
Docenten
Docent
prof.dr.ir. J. Henseler
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. M.E. Iacob
Docent
J.P.S. Piest
Docent
dr.ir. M.T. Van Staveren
Docent
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen
De deelnemer:
  1. a. is in staat de belangrijkste concepten/theorieën uit het risicomanagement te onthouden, begrijpen, analyseren, toepassen en evalueren, inclusief de verschillen en overeenkomsten.
b. is in staat een overzicht te geven van de verschillende aandachtgebieden binnen risicomanagement, vanuit de overige kernmodules.
  1. is in staat op basis van de theorie over risicomanagement een casus-specifieke werkwijze te creëren voor de uitvoering van de algemene risicostappen.
  2. is in staat om, in interactie met collega’s, medewerkers en leidinggevenden in de eigen beroepspraktijk én met docenten en collega-cursisten, mondeling en schriftelijk te communiceren en te reflecteren over elk van de zes algemeen toepasbare risicostappen van de risicomanagementcyclus, afzonderlijk en in onderlinge samenhang. 
  3. is in staat om mondeling en schriftelijk te adviseren over elk van de zes algemeen toepasbare risicostappen van de risicomanagementcyclus, afzonderlijk en in onderlinge samenhang.
  4. is in staat om, na een adequate analyse, effectieve oplossingen te ontwerpen voor de toepassing of ontwikkeling van de risicoprocesstappen van de risicomanagementcyclus in de eigen beroepspraktijk, en daarover in interactie met docenten en collega-cursisten te reflecteren.
  5. is in staat om, na een adequate analyse, te reflecteren op effectieve oplossingen voor het ontwerpen of ontwikkelen van de toepassing van de stappen van de risicomanagementcyclus in de eigen beroepspraktijk, in interactie met docenten en collega-cursisten.
  • is bekend met de belangrijkste methoden en technieken voor elk van de processtappen op het gebied van risicomanagement. De deelnemer kan de belangrijkste theorieën en processtappen van de risicomanagement cyclus beschrijven, met elkaar vergelijken en analyseren.
  1. is in staat om na een adequate analyse, effectieve oplossingen te ontwerpen voor de toepassing of ontwikkeling van de risicoprocesstappen van de risicomanagementcyclus in de eigen beroepspraktijk.
7.1    is bekend met de belangrijkste methoden en technieken voor elk van de processtappen op het gebied van risicomanagement.
7.2    is in staat om na een adequate analyse een relevante probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvraag te formuleren.
7.3    is in staat om uit de aangereikte literatuur, aangevuld met zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk literatuuronderzoek, de voor de specifieke organisatiecontext relevante theorie, modellen, methoden en techniek en te selecteren en toe te passen bij het ontwerpen en uitvoeren van de processtappen van de risicomanagementcyclus.
7.4    is in staat een kwantitatieve risicoanalyse te begrijpen, toe te passen  en te evalueren, als onderdeel van de 6 stappen van risicomanagement en kan deze kunnen toepassen in de eigen context.
7.5    is in staat literatuur kritisch te analyseren en te evalueren op academische en praktische relevantie.
Inhoud
De belangrijkste concepten/theorieën/methoden uit het risicomanagement op academisch niveau te weten en te begrijpen, inclusief de verschillen en overeenkomsten, te analyseren, toe te passen en te evalueren. Deze belangrijkste concepten/theorieën/methoden betreffen onder andere onzekerheid, risico, risicoperceptie, kwantitatieve risicoanalyse, risicomanagementstrategieën en -raamwerken. Op basis hiervan is de deelnemer in staat om een casus-specifieke werkwijze voor de uitvoering van de stappen van de risicomanagement cyclus te creëren.

 
Seminar Data Locatie
Seminar 1 09 & 10 september 2021 U Parkhotel
Seminar 2 14 & 15 oktober 2021 U Parkhotel
Seminar 3 18 & 19 november 2021 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud

 
Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
09-09-2021
End date
19-11-2021
Verplicht materiaal
Book
Aken, J.E. van, Berends, H., Problem Solving in Organizations (2018). A Methodological Handbook for Business and Management Students, Cambridge University Press ISBN: 978-0521-86976-8
Articles
De te gebruiken artikelen worden op Canvas geplaatst.
Book
Hopkin, P. (2012). Fundamentals of Risk Management. 4nd ed. Kogan Page Ltd, London ISBN: 9780749483074
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Toets, (eind)opdrachten, reflectie

SluitenHelpPrint
Switch to English