CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100193
202100193
Masterclass Cycle of Risk Management
Course info
Course module202100193
Credits (ECTS)6
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personprof.dr. M.E. Iacob
E-mailm.e.iacob@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
prof.dr.ir. J. Henseler
Contactperson for the course
prof.dr. M.E. Iacob
Lecturer
J.P.S. Piest
Lecturer
dr.ir. M.T. Van Staveren
Lecturer
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
De deelnemer:
  1. a. is in staat de belangrijkste concepten/theorieën uit het risicomanagement te onthouden, begrijpen, analyseren, toepassen en evalueren, inclusief de verschillen en overeenkomsten.
b. is in staat een overzicht te geven van de verschillende aandachtgebieden binnen risicomanagement, vanuit de overige kernmodules.
  1. is in staat op basis van de theorie over risicomanagement een casus-specifieke werkwijze te creëren voor de uitvoering van de algemene risicostappen.
  2. is in staat om, in interactie met collega’s, medewerkers en leidinggevenden in de eigen beroepspraktijk én met docenten en collega-cursisten, mondeling en schriftelijk te communiceren en te reflecteren over elk van de zes algemeen toepasbare risicostappen van de risicomanagementcyclus, afzonderlijk en in onderlinge samenhang. 
  3. is in staat om mondeling en schriftelijk te adviseren over elk van de zes algemeen toepasbare risicostappen van de risicomanagementcyclus, afzonderlijk en in onderlinge samenhang.
  4. is in staat om, na een adequate analyse, effectieve oplossingen te ontwerpen voor de toepassing of ontwikkeling van de risicoprocesstappen van de risicomanagementcyclus in de eigen beroepspraktijk, en daarover in interactie met docenten en collega-cursisten te reflecteren.
  5. is in staat om, na een adequate analyse, te reflecteren op effectieve oplossingen voor het ontwerpen of ontwikkelen van de toepassing van de stappen van de risicomanagementcyclus in de eigen beroepspraktijk, in interactie met docenten en collega-cursisten.
  • is bekend met de belangrijkste methoden en technieken voor elk van de processtappen op het gebied van risicomanagement. De deelnemer kan de belangrijkste theorieën en processtappen van de risicomanagement cyclus beschrijven, met elkaar vergelijken en analyseren.
  1. is in staat om na een adequate analyse, effectieve oplossingen te ontwerpen voor de toepassing of ontwikkeling van de risicoprocesstappen van de risicomanagementcyclus in de eigen beroepspraktijk.
7.1    is bekend met de belangrijkste methoden en technieken voor elk van de processtappen op het gebied van risicomanagement.
7.2    is in staat om na een adequate analyse een relevante probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvraag te formuleren.
7.3    is in staat om uit de aangereikte literatuur, aangevuld met zelfstandig uitgevoerd wetenschappelijk literatuuronderzoek, de voor de specifieke organisatiecontext relevante theorie, modellen, methoden en techniek en te selecteren en toe te passen bij het ontwerpen en uitvoeren van de processtappen van de risicomanagementcyclus.
7.4    is in staat een kwantitatieve risicoanalyse te begrijpen, toe te passen  en te evalueren, als onderdeel van de 6 stappen van risicomanagement en kan deze kunnen toepassen in de eigen context.
7.5    is in staat literatuur kritisch te analyseren en te evalueren op academische en praktische relevantie.
Content
De belangrijkste concepten/theorieën/methoden uit het risicomanagement op academisch niveau te weten en te begrijpen, inclusief de verschillen en overeenkomsten, te analyseren, toe te passen en te evalueren. Deze belangrijkste concepten/theorieën/methoden betreffen onder andere onzekerheid, risico, risicoperceptie, kwantitatieve risicoanalyse, risicomanagementstrategieën en -raamwerken. Op basis hiervan is de deelnemer in staat om een casus-specifieke werkwijze voor de uitvoering van de stappen van de risicomanagement cyclus te creëren.

 
Seminar Data Locatie
Seminar 1 09 & 10 september 2021 U Parkhotel
Seminar 2 14 & 15 oktober 2021 U Parkhotel
Seminar 3 18 & 19 november 2021 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud

 
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
09-09-2021
End date
19-11-2021
Required materials
Book
Aken, J.E. van, Berends, H., Problem Solving in Organizations (2018). A Methodological Handbook for Business and Management Students, Cambridge University Press ISBN: 978-0521-86976-8
Articles
De te gebruiken artikelen worden op Canvas geplaatst.
Book
Hopkin, P. (2012). Fundamentals of Risk Management. 4nd ed. Kogan Page Ltd, London ISBN: 9780749483074
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Recommended materials
-
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Workgroup
Presence dutyYes

Tests
Toets, (eind)opdrachten, reflectie

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal