SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100166
202100166
Endoscopic Skills
Cursus informatieRooster
Cursus202100166
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonC.A.M. Slootmans
E-mailc.slootmans@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
prof.dr. I.A.M.J. Broeders
Examinator
prof.dr. R.H. Geelkerken
Contactpersoon van de cursus
C.A.M. Slootmans
Examinator
C.A.M. Slootmans
Examinator
R. Verhoeven
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De modules dragen bij aan de competentieontwikkeling tot Technisch Geneeskundige. Het accent ligt hierbij op het klinisch redeneren, medisch technisch handelen en professioneel handelen binnen de scope van minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie en endovasculaire technieken) en flexibele endoscopie.
Inhoud
Iedere module is volgens hetzelfde stramien opgebouwd, namelijk kennis vergaren, procedure bepalen, vaardigheid oefenen in een toenemend complexe werkelijkheid. De kennisvergaring is gericht op het verkrijgen van inzicht in de anatomie, fysiologie, pathologie, de technologie, de interventie en heel belangrijk de risicofactoren. Ook inzicht in materialen en instrumentarium is van groot belang. De student kan zichzelf testen in e-learning modules. Vervolgens gaat de student op basis van die kennis en inzichten de procedure vaststellen voor het uitvoeren van de handeling. De mate waarin hierover informatie beschikbaar is zal per module verschillen. Pas daarna kunnen diverse handelingen uit de interventie worden geoefend. Vervolgens reflecteert de student op de uitvoering door het beantwoorden van beschreven reflectievragen. Dit deel is van belang voor het leren inschatten van de eigen deskundigheid.

In deze module zullen specifiek laparoscopische, endovasculaire en endoscopische vaardigheden uitvoerig aan bod komen.
Ook wordt er een kijkje in de praktijk geboden en is er aandacht voor mogelijkheden als Technisch Geneeskundige binnen deze vakgebieden middels een Robotdag in het ziekenhuis, symposium MDL en endovasculaire middag.


Externe docenten: MDL artsen, longartsen, vaatchirurgen, arts-assistenten Heelkunde, technisch geneeskundige.
Voorkennis
Toegelaten tot Master Technical Medicine.
De vakken Sugical Skills en Injecties-puncties & catheterisaties (semester 1TM).
Participating study
Master Technical Medicine
Verplicht materiaal
Course material
Al het verplichte materiaal wordt aangeboden via Canvas of is beschikbaar via LISA als e-book.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie

Hoorcollege

Overig onderwijs

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Assesment

SluitenHelpPrint
Switch to English