SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100166
202100166
Endoscopic Skills
Cursus informatieRooster
Cursus202100166
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonM. Heijblom
E-mailm.heijblom@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr. E.J.F.M. ten Berge
Docent
prof.dr. I.A.M.J. Broeders
Contactpersoon van de cursus
M. Heijblom
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De modules dragen bij aan de competentieontwikkeling tot Technisch Geneeskundige. Het accent ligt hierbij op het klinisch redeneren, medisch technisch handelen en professioneel handelen binnen de scope van minimaal invasieve chirurgie (laparoscopie en endovasculaire technieken) en flexibele endoscopie.
Inhoud
Iedere module is volgens hetzelfde stramien opgebouwd, namelijk kennis vergaren, procedure bepalen, vaardigheid oefenen in een toenemend complexe werkelijkheid. De kennisvergaring is gericht op het verkrijgen van inzicht in de anatomie, fysiologie, pathologie, de technologie, de interventie en heel belangrijk de risicofactoren. Ook inzicht in materialen en instrumentarium is van groot belang. De student kan zichzelf testen in e-learning modules. Vervolgens gaat de student op basis van die kennis en inzichten de procedure vaststellen voor het uitvoeren van de handeling. De mate waarin hierover informatie beschikbaar is zal per module verschillen. Pas daarna kunnen diverse handelingen uit de interventie worden geoefend. Vervolgens reflecteert de student op de uitvoering door het beantwoorden van beschreven reflectievragen. Dit deel is van belang voor het leren inschatten van de eigen deskundigheid.

In deze module zullen specifiek laparoscopische, endovasculaire, en endoscopische vaardigheden uitvoerig aan bod komen.

Externe docenten: MDL artsen, longartsen, technisch geneeskundige
 
Voorkennis
Toegelaten tot Master Technical Medicine. De vakken Sugical Skills en Injecties-puncties & catheterisaties (semester 1TM).
Participating study
Master Technical Medicine
Verplicht materiaal
Course material
Al het verplichte materiaal wordt aangeboden via Canvas of is beschikbaar via LISA als e-book.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie

Hoorcollege

Overig onderwijs

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Assesment

SluitenHelpPrint
Switch to English