SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100165
202100165
Emergency Reasoning
Cursus informatieRooster
Cursus202100165
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonR.S.P. Warnaar
E-mailr.s.p.warnaar@utwente.nl
Docenten
Examinator
drs. R.J. Lionarons
Examinator
M.P. Mulder
Contactpersoon van de cursus
R.S.P. Warnaar
Examinator
R.S.P. Warnaar
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De cursus Emergency Reasoning heeft als doel om studenten vaardig te maken om d.m.v. een systematische klinische aanpak en het inzetten van medische technologie een patient in een reanimatie setting adequaat in beeld te brengen en te benaderen volgens geprotocolleerde richtlijnen. De volgende leerdoelen worden hierbij gehanteerd:
  1. De student kan omschrijven wat het doel en mechanisme is van de therapieën die worden gebruikt bij een acuut zieke patiënt.
  2. De student kan omschrijven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van diagnostische technieken die worden gebruikt bij een acuut zieke patiënt.
  3. De student kan de informatie en resultaten vanuit anamnese, lichamelijk onderzoek, arteriële bloedgaswaarden, veneuze labwaarden, echografie, X-thorax en een patiënten monitor relateren aan de patiënten casus.
  4. De student kan in teamverband een acuut zieke patiënt opvangen in een gesimuleerde setting.
  5. De student kan borstcompressies, non-invasieve beademingstechnieken, medicatie toediening en elektrische therapieën behorende op de juiste manier uitvoeren en inzetten tijdens een gesimuleerde opvang van een acuut zieke patiënt.
  6. De student kan adequaat communiceren en samenwerken in team verband tijdens een gesimuleerde opvang van een acuut zieke patiënt.
  7. De student kan een patiënten casus op structurele wijze overdragen volgens SBAR methodiek.
  8. De student kan een patiënten casus op structurele wijze analyseren volgens ABCDE methodiek.
  9. De student kan op basis van het combineren van beschikbare contextuele en klinische gegevens binnen een patiënten casus een adequaat beargumenteerd voorstel doen voor verdere diagnostiek en therapie.
Inhoud
Tijdens de cursus Emergency Reasoning zullen wij uitgaan van de richtlijnen uitgegeven de European Resuscitation Council en aanverwante organisaties. Het uitgangspunt is hierbij niet om certificaten uit te geven of gestroomlijnde acute zorg teams op te leiden, maar om inzicht te bieden in verschillende medische technologieën en procedures die relevant zijn voor het benaderen van een acuut zieke patiënt.
 
In de cursus zullen studenten kennis maken en oefenen met medische technologieën en handelingen, waarbij specifieke aandacht gaat naar de onderliggende therapeutische en diagnostische principes. Tevens zal een klinische werkwijze en het interpreteren van kritische lichaamsfuncties aan de orde komen. Het grootste deel van het vak zal worden besteed om kennis en vaardigheden geïntegreerd toe te passen op een patiënten casus, waarbij er getraind wordt op een patiënt simulator.

Beoordeling:
Het eindcijfer wordt bepaald door een praktijkassessment (groepscijfer, weging 100%, heel of half cijfer) en theorietoets (Individueel cijfer, weging 0%, voorwaardelijk voor deelname aan het praktijkassessment) die beiden verplicht voldoende moeten worden afgerond. Daarnaast moet de student aanwezig zijn geweest bij het BLS onderwijs. Een student is geslaagd indien het eindcijfer is >=5.5 en alle onderdelen voldoende (V of cijfer>=5.5) zijn afgerond. Voor de herkansing van het praktijkassessment kan niet hoger dan een 6 worden behaald.

 
Externe docent en examinator: Cornet A.D.
Externe docent en examinator: Oude-Velthuis B.
Externe docent en examinator: Schouten, M.G.J.
Externe docent en examinator: Schraverus, P.
Externe docent en examinator: Vermeijden, J.W.
Assessment
Results with half grades from 1.0 up to and including 5.0 and from 6.0 up to and including 10.0.
Voorkennis
Studenten zijn toegelaten tot de master Technical Medicine.

Studenten kunnen Basic life support in een gesimuleerde omgeving uitvoeren. Studenten kunnen resultaten interpreteren van een ECG, X-thorax, arterieel bloedgas, veneus lab en echocardiogram. De student heeft ervaring met anamnese en lichamelijk onderzoek, en heeft basis kennis van de anatomie, fysiologie en acute pathofysiologie van het cardiorespiratoire systeem.
Participating study
Master Technical Medicine
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Scientific articles and resuscitation guidelines, provided during the course
Studiemateriaal
Provided during the course
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Toetsen
Praktijkassessment + voorwaardelijke theorietoets

SluitenHelpPrint
Switch to English