CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100100
202100100
Mastercourse Integral Safety management & Risk Management
Course info
Course module202100100
Credits (ECTS)12
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personprof.dr.ir. P.C. de Weerd - Nederhof
E-mailp.c.deweerd@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 2
Lecturer
Externe Docent
Lecturer
P.H.A.J.M. van Gelder
Lecturer
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Examiner
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Examiner
prof.dr.ir. P.C. de Weerd - Nederhof
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
Algemene leerdoelen:
  • De deelnemer is in staat om de theorieën op het gebied van integraal veiligheidsmanagement toe te passen bij het identificeren, analyseren en oplossen van veiligheidsvraagstukken in organisaties
  • De deelnemer is in staat om de belangrijke interne en externe actoren en factoren van veiligheid in kaart te brengen en op basis daarvan condities te formuleren voor de implementatie en borging van veiligheidsmanagement binnen een organisatie
  • De deelnemer is in staat een integraal veiligheidsplan op te stellen voor een organisatie en hierover een professioneel advies uit te brengen aan de leiding van de organisatie

Leerdoelen Blok 1:
  • In staat zijn het concept Integrale Veiligheid en de uiteenlopende veiligheidsaspecten uit te leggen en uit te werken
  • In staat zijn belangrijke interne en externe actoren en factoren van veiligheid te identificeren
  • Inzicht in het afwegen van de kosten en baten die spelen bij de besluitvorming over veiligheid 

Leerdoelen Blok 2:
  • De deelnemer is in staat om de diverse mogelijkheden waarop Integrale Veiligheid binnen organisaties kan worden ingericht te beschrijven
  • De deelnemer is in staat om de diverse mogelijkheden waarop de veiligheidscultuur binnen organisaties kan worden bevorderd uit een te zetten
  • De deelnemer is in staat om de diverse mogelijkheden waarop Integrale Veiligheid binnen organisaties kan worden geïmplementeerd en continu kan worden verbeterd uitleggen/schetsen/uiteenzetten/presenteren

Leerdoelen Blok 3:
  • Deelnemer is in staat om op basis van de belangrijkste methoden en technieken voor het opsporen van potentiële veiligheidsrisico’s een diagnose op te stellen voor het management van veiligheidsrisico’s in organisaties
De deelnemers is In staat zijn een draaiboek voor crisismanagement op te stellen 
Content
De Mastercourse Integraal veiligheidsmanagement en risicomanagement is gericht op het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de mogelijkheden tot het creëren, implementeren en borgen van integrale veiligheid in publieke en private organisaties.
Het keuzetraject is opgedeeld in een drietal, onderling samenhangende blokken: het richting geven aan integrale veiligheid binnen organisaties; het inrichten van integrale veiligheid binnen organisaties; en het daadwerkelijk uitvoeren en borgen van integrale veiligheid in organisaties.

 
Mastercourse
Integral Safety management & Risk Management
Data* Locatie
Seminar 1 13 & 14 december 2021 U Parkhotel
Seminar 2 17 & 18 januari 2022 U Parkhotel
Seminar 3 17 & 18 februari 2022 U Parkhotel
Seminar 4 24 & 25 maart 2022 U Parkhotel
Seminar 5 21 & 22 april 2022 U Parkhotel
Seminar 6 19 & 20 mei 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud

 
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
13-12-2021
End date
20-05-2022
Required materials
Book
Stol, W. e.a. (2016) Basisboek Integrale Veiligheid, Den Haag: Boom Lemma uitgevers. ISBN Boek: 978-94-6236-567-4, 3e druk
Articles
Diverse artikelen worden tijdens deze mastercourse aangeboden.
Recommended materials
-
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Workshop
Presence dutyYes

Tests
Integraal veiligheidsplan

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal