SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100098
202100098
Studiereis & Reflectie
Cursus informatie
Cursus202100098
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeCursus
VoertaalEngels, Nederlands
Contactpersoonprof.dr. M.I.A. Stoelinga
E-mailm.i.a.stoelinga@utwente.nl
Docenten
Docent
C.E.G. Knippers - Booijink
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Docent
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Docent
D. Wijnveen
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen

De deelnemer:  

  1. Heeft kennis en inzichten in de theorieën van risicomanagement zoals aangeboden tijdens de basis masterclasses en tijdens de Studiereis  

  1. Is in staat om de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en de studiereis op het niveau van de eigen rol en werkcontext, waarop de risico's zich aandienen te onderscheiden en de samenhang te onderkennen.  

  1. Is in staat om op basis van de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en studiereis reflectief schriftelijk te communiceren 

  1. De deelnemer is in staat te reflecteren op de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en studiereis, zowel op het eigen leerproces als de eigen rol op het gebied van risicomanagement in de eigen organisatiecontext.  

  1. De deelnemer is in staat om op basis van de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en studiereis, te reflecteren op de eigen houding en positie, rekening houdend met de eigen normatieve positie en integriteit van de organisatie.  

  1. De deelnemer is in staat op basis van de vier basis masterclasses en de studiereis een analyse te maken van de verworven kennis en kunde en deze te analyseren in oorzaak- gevolg verbanden. 

  1. De deelnemer is in staat om een reflectieverslag van een medestudent kritisch te beoordelen. 

Inhoud

Het programma van de studiereis bestaat uit een academisch gedeelte – colleges van gastdocenten ter plaatse - en uit bezoeken aan organisaties (publiek/privaat). De deelnemers bestuderen vooraf de openbaar toegankelijke informatiebronnen naar informatie over de te bezoeken organisaties in het algemeen en de praktijk van risicomanagement binnen deze organisaties in het bijzonder.  Verwacht wordt een degelijke voorbereiding door de bestudering van deze vooraf verkregen informatie en het naar aanleiding hiervan opstellen van een overzicht van relevante vragen die gesteld zullen worden aan de bezoekende organisaties.  Van alle deelnemers wordt een actieve participatie verwacht  tijdens de diverse presentaties van de gastsprekers in het buitenland.    

 

Na afloop van de studiereis reflecteren de deelnemers op de vier basis masterclasses (jaar 1 van het programma) en de studiereis, in het licht van de eigen ontwikkeling op het gebied van risicomanagement, de eigen werkomgeving van de deelnemer en de eigen rol die zij vervullen op het gebied van risicomanagement in de eigen werkcontext. Resultaat hiervan is dat de deelnemer voor jaar 2 van de Master en het afstuderen leerdoelen heeft geformuleerd. 

 

  Data*
Studiereis 13 t/m 17 september 2021
*Data onder voorbehoud

 

Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau

Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
13-09-2021
End date
17-09-2021
Verplicht materiaal
Book
Yossi Sheffi: Power of Resilience ISBN: 978-0262533638
Book
Taleb, N.N., De Zwarte Zwaan - De impact van het hoogst onwaarschijnlijke, Uitgeverij Nieuwezijds, 2e druk, 2010 ISBN: 9789057123672
Articles
Diverse artikelen worden uitgereikt
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
indiv. opdracht en reflectie

SluitenHelpPrint
Switch to English