CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100098
202100098
Study trip & Reflection
Course info
Course module202100098
Credits (ECTS)4
Course typeCourse
Language of instructionDutch, English
Contact personprof.dr. M.I.A. Stoelinga
E-mailm.i.a.stoelinga@utwente.nl
Lecturer(s)
Lecturer
C.E.G. Knippers - Booijink
Lecturer
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Contactperson for the course
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Lecturer
D. Wijnveen
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims

De deelnemer:  

  1. Heeft kennis en inzichten in de theorieën van risicomanagement zoals aangeboden tijdens de basis masterclasses en tijdens de Studiereis  

  1. Is in staat om de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en de studiereis op het niveau van de eigen rol en werkcontext, waarop de risico's zich aandienen te onderscheiden en de samenhang te onderkennen.  

  1. Is in staat om op basis van de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en studiereis reflectief schriftelijk te communiceren 

  1. De deelnemer is in staat te reflecteren op de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en studiereis, zowel op het eigen leerproces als de eigen rol op het gebied van risicomanagement in de eigen organisatiecontext.  

  1. De deelnemer is in staat om op basis van de verworven kennis en kunde tijdens de vier basis masterclasses en studiereis, te reflecteren op de eigen houding en positie, rekening houdend met de eigen normatieve positie en integriteit van de organisatie.  

  1. De deelnemer is in staat op basis van de vier basis masterclasses en de studiereis een analyse te maken van de verworven kennis en kunde en deze te analyseren in oorzaak- gevolg verbanden. 

  1. De deelnemer is in staat om een reflectieverslag van een medestudent kritisch te beoordelen. 

Content

Het programma van de studiereis bestaat uit een academisch gedeelte – colleges van gastdocenten ter plaatse - en uit bezoeken aan organisaties (publiek/privaat). De deelnemers bestuderen vooraf de openbaar toegankelijke informatiebronnen naar informatie over de te bezoeken organisaties in het algemeen en de praktijk van risicomanagement binnen deze organisaties in het bijzonder.  Verwacht wordt een degelijke voorbereiding door de bestudering van deze vooraf verkregen informatie en het naar aanleiding hiervan opstellen van een overzicht van relevante vragen die gesteld zullen worden aan de bezoekende organisaties.  Van alle deelnemers wordt een actieve participatie verwacht  tijdens de diverse presentaties van de gastsprekers in het buitenland.    

 

Na afloop van de studiereis reflecteren de deelnemers op de vier basis masterclasses (jaar 1 van het programma) en de studiereis, in het licht van de eigen ontwikkeling op het gebied van risicomanagement, de eigen werkomgeving van de deelnemer en de eigen rol die zij vervullen op het gebied van risicomanagement in de eigen werkcontext. Resultaat hiervan is dat de deelnemer voor jaar 2 van de Master en het afstuderen leerdoelen heeft geformuleerd. 

 

  Data*
Studiereis 13 t/m 17 september 2021
*Data onder voorbehoud

 

Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau

Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
13-09-2021
End date
17-09-2021
Required materials
Book
Yossi Sheffi: Power of Resilience ISBN: 978-0262533638
Book
Taleb, N.N., De Zwarte Zwaan - De impact van het hoogst onwaarschijnlijke, Uitgeverij Nieuwezijds, 2e druk, 2010 ISBN: 9789057123672
Articles
Diverse artikelen worden uitgereikt
Recommended materials
-
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Final thesis
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Workgroup
Presence dutyYes

Tests
indiv. opdracht en reflectie

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal