SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100095
202100095
Experimenteren 1
Cursus informatie
Cursus202100095
Studiepunten (ECTS)2
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonI.C.W.T.A. van Veldhoven
E-maili.c.w.t.a.vanveldhoven@utwente.nl
Docenten
Examinator
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Contactpersoon van de cursus
I.C.W.T.A. van Veldhoven
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na afloop van de module is de student in staat om:
  • systematisch een experiment op te zetten, uit te voeren en de bevindingen vast te leggen in een journaal.
Inhoud
Experimenteren 1 vormt het startpunt voor de ontwikkeling van systematische experimentele vaardigheden. Naast veiligheid wordt veel aandacht besteed aan het opzetten van experimenten, het werken met beschikbare apparatuur en het systematisch vastleggen van waarnemingen in een labjournaal.
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Canvas
-
Werkvormen
Practicum 1A
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Lab Course 1

SluitenHelpPrint
Switch to English