SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100094
202100094
Dynamica en Relativiteit
Cursus informatie
Cursus202100094
Studiepunten (ECTS)4,5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. J.H. Snoeijer
E-mailj.h.snoeijer@utwente.nl
Docenten
Docent
dr. E.S. Kooij
Examinator
prof.dr. J.H. Snoeijer
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. J.H. Snoeijer
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na afloop van de module is de student in staat om:
  • concepten in de dynamica en relativiteit, zoals behoud van impuls en energie, arbeid, kracht, massatraagheidsmoment te benoemen en toe te passen,
  • een complexe beweging kwantitatief te beschrijven in relatie tot de krachten die op het systeem werken.
Inhoud
In Dynamica en Relativiteit worden diverse bewegingen (translatie, rotatie) geanalyseerd en wiskundig beschreven in relatie tot de krachten die op een systeem werken. Daarbij komen concepten aan bod zoals behoud van energie en impuls, massatraagheidsmoment, en ook trillingen en golven. Aan het eind van dit onderdeel wordt een inleiding in de speciale relativiteit gegeven, waarbij concepten als tijdsdilatatie en lengtecontractie worden behandeld en de bijbehorende Lorentztransformaties, evenals relativistische impuls en energie.
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 1
Verplicht materiaal
Book
Physics, Volume 1 van David Halliday, Robert Resnick & Kenneth S. Krane, 5e editie; ISBN"0-471-32057-9
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Dynamica en Relativiteit

SluitenHelpPrint
Switch to English