SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100091
202100091
Masterclass Verandermanagement & Leiderschap
Cursus informatie
Cursus202100091
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. M.L. Ehrenhard
E-mailm.l.ehrenhard@utwente.nl
Docenten
Docent
dr. D.H. van Dun
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L. Ehrenhard
Examinator
dr. S. Janssen
Docent
dr. M.D. Post - Hubers
Examinator
D. Wijnveen
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A/  JAAR
OpmerkingDeze cursus wordt 2x aangeboden (2 groepen)
zie voor cursus data inhoud
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen
De deelnemer
  1. Is bekend met de belangrijkste theorieën op het gebied van verandermanagement en leiderschap
  2. Is bekend met enkele recente ontwikkelingen op het vakgebied
  3. Is in staat om de aangereikte literatuur (theorie, modellen, methoden en technieken) toe te passen bij de analyse van risico’s gerelateerd aan verandermanagement en leiderschap
  4. Is in staat om in een team te werken aan een goed beargumenteerde analyse, deze pakkend weer te geven op een poster, en deze poster te presenteren aan een publiek
  5. Is in staat om na een adequate analyse, effectieve oplossingen uit te werken voor de aanpak van veranderprocessen
Inhoud
Een aantal kernvragen in relatie tot het (mede) leiding geven aan dergelijke veranderingen staan in deze masterclass centraal. Door vanuit verschillende niveaus – variërend van het individu, de groep/organisatie en de externe omgeving – naar verandering te kijken, kunnen deelnemers hun kennis op dit terrein vergroten en hun eigen inzichten aanscherpen. In deze masterclass wordt dan ook een balans gezocht tussen het aanreiken van recente wetenschappelijke inzichten en de betekenis en toepassing hiervan in de persoonlijke situatie van de deelnemers.Let op deze masterclass wordt 2 x aangeboden in verband met maximale groep grote :  15 deelnemers per groep
 
Data groep 1 Data* Locatie
Seminar 1 27 & 28 januari 2022 U Parkhotel
Seminar 2  10 & 11 maart 2022 U Parkhotel
Data groep 2 Data*  
Seminar 1 21 & 22 april 2022 U Parkhotel
Seminar 2 2 & 3 juni 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud 
Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
27-01-2022
End date
03-06-2022
Verplicht materiaal
Book
John Kotter – Leiderschap bij verandering
Course material
Oratie Andre Nijhof – Mogen we hoopvol zijn bij duurzaam ondernemen
Articles
De te gebruiken artikelen worden op Canvas geplaatst.
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
posterpresentatie, onderzoeksopdracht

SluitenHelpPrint
Switch to English