CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100088
202100088
Masterclass Risk & Safety in ICT & Cyberspace
Course info
Course module202100088
Credits (ECTS)4
Course typeCourse
Language of instructionDutch, English
Contact personprof.dr. M. Junger
E-mailm.junger@utwente.nl
Lecturer(s)
Lecturer
dr. J.H. Bullee
Lecturer
dr. D. Ionita
Contactperson for the course
prof.dr. M. Junger
Lecturer
prof.dr.ir. L.J.M. Nieuwenhuis
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
De deelnemer:
 1. Heeft kennis en inzicht in de belangrijkste (theoretische) concepten van cybercrime en cybersecurity verklaren, begrijpen en adequaat gebruiken op de verschillende besproken domeinen: psychologie (de personenbenadering van misdrijven), crime science (de contextuele benadering van criminaliteit), de economische benadering van cybercrime, de juridische problemen, en risicobeheersing in verband met cybersecurity en cybercrime, en de opsporingsaspecten van cybercrime
 2. Verkrijgt inzicht in het specifieke karakter van ICT & cyberspace en de rol van individuen, organisaties en contextuele factoren in cybercrime en cybersecurity. Deelnemers zullen risico’s en privacy bedreigingen kunnen evalueren, evenals de economische en psychologische  motivaties van alle betrokken actoren.
 3. Is in staat op basis van de verworven kennis en inzichten het risicobewustzijn op het gebied van ICT en cybersecurity binnen de eigen werkcontext te bevorderen.
 4. Is in staat schriftelijk probleem georiënteerd te communiceren.
 5. Is in staat de impact van de gemaakte probleemanalyse schriftelijk (en mondeling) over te brengen, leidend tot overeenstemming, begrip, acceptatie en actie
 6. Is in staat te reflecteren op de gehanteerde theorie, methoden en samenwerking
 7. Is in staat om in teamverband te werken aan casussen/opdrachten
 8. Is in staat specifieke cybersecurity-gerelateerde problemen te analyseren en daarbij bijdragen aan het ontwikkelen van nieuw beleid
 9. Heeft kennis van het concept Problem Oriented Policing en weet deze toe te passen in de eigen werkcontext
 
Content
De doelstelling van de masterclass is de deelnemer te leren nadenken over risico’s, cybercrime te analyseren en preventie te organiseren. Deelnemers zullen bekend worden gemaakt met de belangrijkste principes van cybercrime en cyberbeveiliging.

Uitgangspunten
We gaan in deze masterclass uit van een benadering die bestaat uit vier principes
 1. Theory based. Er worden begrippen gebruikt uit diverse disciplines: de sociale, evolutionaire en gedragswetenschappen die inzicht geven in het co-evolutionaire aspect van cybersecurity / cybercrime ecosystemen.
 2. Evidence-based. Wij sluiten aan uitgebreide, real-world data van verschillende bronnen over het gedrag van individuen en organisaties binnen cybersecurity / cybercrime ecosystemen. We kijken naar effecten van interventies en van beleid.
 3. User-centric.  Security moet gebruikersvriendelijk zijn. Beleidmakers zouden daarom moeten proberen de individuele eindgebruikers en organisaties als uitgangspunt te nemen bij het verminderen van menselijke cyberrisico's.
 4. Real world-facing & problem oriented. Uiteindelijk gaat het erom dat we de praktijk helpen te verbeteren. Daarom zijn gebruikersstudies in real-world nodig om de effectiviteit van beleid en interventies te testen. 
 
Seminar Data* Locatie
Seminar 1 16 & 17 december 2021 U Parkhotel
Seminar 2 20 & 21 januari 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud 
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
16-12-2021
End date
21-01-2022
Required materials
Book
Clark, D., Berson, T. and Lin, H. S. (editors) (2014) At the Nexus of Cybersecurity and Public Policy: Some Basic Concepts and Issues. Washington, DC 20001: The National Academies Press
Book
Cavoukian, Ann. "Privacy by design: The 7 foundational principles." Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada 5 (2009)
Articles
De te gebruiken artikelen worden op Canvas geplaatst.
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Recommended materials
-
Instructional modes
Final thesis
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Workshop
Presence dutyYes

Tests
Pop-guide

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal