CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100085
202100085
Masterclass Organisation of Risk Managemement
Course info
Course module202100085
Credits (ECTS)6
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personprof.dr.ir. P.C. de Weerd - Nederhof
E-mailp.c.deweerd@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
T.L. Fiorito
Lecturer
dr.ir. P. Hoffmann
Lecturer
dr.ir. J. de Leede
Lecturer
prof.dr.ir. P.C. de Weerd - Nederhof
Contactperson for the course
prof.dr.ir. P.C. de Weerd - Nederhof
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
De deelnemer:
 1. Heeft theoretische kennis en inzicht in de wijze waarop instituties, de risicomanagementcyclus en de risicomanagementfunctie kunnen worden georganiseerd, welke omgevingsfactoren hiervoor bepalend zijn en zijn in staat deze te analyseren, te ontwerpen en te implementeren.
 2. Heeft  kennis en inzicht van geïntegreerde risicobenaderingen voor moderne, veelal onbekende risico's in sterk dynamische omgevingen.
 3. Heeft  theoretische kennis en inzicht in de wijze waarop lerend organiseren kan bijdragen aan een risicobewuste organisatie.
 4. Heeft inzicht en theoretische vaardigheid in het ontwerp en de implementatie van passende organisatievormen voor risicomanagement binnen organisaties en in complexe (samenwerkings-)verbanden.
 5. Is in staat schriftelijk te communiceren over de inrichting van de eigen organisatie en de risicomanagementfunctie en op basis van heldere argumenten gewenste veranderingen in de inrichting en risicomanagementfunctie te verwoorden.
 6. Is in staat op basis van heldere argumenten gewenste veranderingen in de inrichting en risicomanagementfunctie schriftelijk te verwoorden.
 7. Is in staat om op basis van een analyse van de eigen werkcontext oordeelkundig, waardevolle en originele aanbevelingen te verwoorden rekening houdend met
 • een complex (politiek) krachtenveld;
 • tegenstrijdige meningen en belangen;
 • ontwikkelingen binnen en om de organisatie(s);
 • een gegeven machtsverhouding.                              
 1. Heeft kennis en inzicht in ethische en integriteitsaspecten en 'compliance', bedrijfscodes en 'governance'  en kennis en inzicht in certificering en integratie van managementsystemen.
 2. Is in staat om op basis theorie en verworven inzichten de inrichting van de eigen organisatie en risicomanagementfunctie te beoordelen en is in staat de inrichting en functioneren te beoordelen, gelet op mogelijke risico’s.
Content
De masterclass behandelt het vormgeven van het ontwerp, de besturing en de implementatie van een organisatie voor risicomanagement, en de relatie met de staande organisatie van instituties.
In de module worden (1) inleidingen gegeven op het denken over organisaties en organisatievormen en hun risico’s en (2) over het implementeren in de organisatie van de risicomanagement cyclus als routine; alsmede (3) over ‘compliance’ en ‘corporate governance’,
bedrijfsethiek en integriteit.
Ook komt personeelsmanagement, (4) competentieontwikkeling en de lerende organisatie aan de orde, en krijgen deelnemers de mogelijkheid om een HR risicoprofiel voor hun eigen organisatie te bepalen.
Er is ruime aandacht voor (5) scenarioplanning: onzekerheid vs strategische en operationele risico’s in een VUCA wereld; en de link met visioning en roadmapping.
In een praktijkbijdrage komt het belang standaarden, certificering en integratie van managementsystemen (zoals voor kwaliteit, arbo, milieu en risicomanagement) aan de orde.
Verder is aandacht voor risicomanagement in de supply chain, strategische allianties en netwerken en last but not least (6) nieuwe (project)organisatievormen, teamvorming, en leiderschap.
Het organiseren voor veerkracht en ‘nieuwe’ maatschappelijke risico’s vormt het sluitstuk, waarna een toets bestaande uit twee papers en een reflectie-essay de module afrondt.

 
Seminar Data* Locatie
Seminar 1 16 & 17 december 2021 U Parkhotel
Seminar 2 13 & 14 januari 2022 U Parkhotel
Seminar 3 10 & 11 februari 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud    

 
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
16-12-2021
End date
11-02-2022
Required materials
Book
Argyris, Ch. (1991) Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review, reprint.
Book
Calderon et al., (2018) Can compliance restart integrity toward a harmonized approach. The example of the audit committee, Busines Ethics_A European Review
Book
Daft, R.L., (2014) Organisatietheorie en – ontwerp
Book
Disruptive Scenarios, VBA Journaal
Book
Drexler, Allan & David Sibbit. The Seven Stages of the Drexler/Sibbit Team Performance Model
Book
Frijters, M. e.a. (2010) Veiligheid & Mindset, Veranderen van gedrag door te werken met dilemma’s. Kessels & Smit, the learning company
Book
Hoofdstuk 9, Scenarios for Success
Book
JBC 2016_R.Hofff_ISO 19600 over compliancemanagement
Book
Kyllbert Oliveira, Mirian Méxas, Marcelo Meiriño & Geisa Drumond (2019) Leading change: Why transformation efforts fail – John P. Kotter
Book
Leiderschap in verandering – Janka Stoker
Book
O.Fisscher Integriteit en Innovatie. SIGMA febr 2017
Book
Ruijter, de P., (2012) Scenario Verbanden. FD Outlook dossier Connected Risk
Book
Ruijter, de P., Het scenario planning model. Uit: P. de Ruijter e.a. (2014) Klaar om te wenden. Scriptum
Book
Smith, G., Why I am Leaving Goldman Sachs, New York Times, 2012
Book
Tjepkema, S. Leerblokkades. Kessels & Smit, the learning company
Articles
De te gebruiken artikelen worden weergeven op Canvas.
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Recommended materials
Book
Hoffmann, P., H. Schiele and M. Song (2012) Enhancing supply risk management performance: a transaction cost and social exchange theory perspective
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Seminar
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Workgroup
Presence dutyYes

Tests
Onderzoeksopdrachten, Reflectieopdracht

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal