SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100076
202100076
Masterclass Juridisch Risicomanagement
Cursus informatie
Cursus202100076
Studiepunten (ECTS)4
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonmr.dr. L.C.P. Broos
E-maill.c.p.broos@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
mr.dr. L.C.P. Broos
Examinator
mr.dr. L.C.P. Broos
Docent
mr.dr. L.C.P. Broos
Docent
L. Fischer
Examinator
L. Fischer
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen
  • De deelnemer is bekend met het systematisch inventariseren van juridische risico’s volgens een op managementactiviteiten gebaseerde methode 
  • De deelnemer is in staat niveaus te onderscheiden in compliance – micro ten behoeve van de interne private toezichthouder en macro ten opzichte van de externe publieke toezichthouder – en de sectorale governancecode op mesoniveau 
  • De deelnemer heeft geleerd de verantwoordelijke lijnmanager te adviseren en te assisteren bij het opsporen van en het reageren op risico’s met juridische gevolgen 
  • De deelnemer kan helpen inschatten of een risicorespons reactief of beter proactief kan zijn, al naar gelang de risico-impact 
  • De deelnemer is in staat functionele managementactiviteiten te koppelen aan juridische agenda’s teneinde eventuele risico’s te inventariseren en hierover te adviseren 

 

Inhoud

Deze module behandelt een vierstappenplan met behulp waarvan juridisch risicomanagement kan worden bedreven en verbeterd. Voor de eerste stap, het juridisch “in control” komen, wordt de methode Managerial Law gebruikt. Hiermee worden juridische onderwerpen gekoppeld aan managementfuncties, waardoor een activity based benadering ontstaat. Het stappenplan laat deelnemers vervolgens oefenen met en reflecteren op reactief, preventief en proactief juridisch management. 

De module bestaat uit de volgende onderdelen. Hoe kunnen we naar analogie van een health check onze organisatie periodiek juridisch doorlichten, zodat we zicht krijgen op juridische risico’s? We maken een juridische agenda van de operationele managementfuncties en van strategisch management, inclusief corporate identity. Compliance en governance komen aan de orde met bijzondere aandacht voor actuele casus onder meer door de behandeling van rechtspraak

Aanvullende informatie:
De Masterclass Juridisch Risicomanagement is onderdeel van de Master Risicomanagement maar kan ook “los” gevolgd worden. 
De masterclass omvat 10 dagdelen. Dit programma is onderverdeeld in twee seminars van 5 dagdelen, waarin de deelgebieden worden behandeld. 
 

Seminar Data Locatie
Seminar 1 7 & 8 april 2022 U Parkhotel
Seminar 2 19 & 20 mei 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud 

Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
07-04-2022
End date
20-05-2022
Verplicht materiaal
Book
George Siedel and Helena Haapio, Proactive Law for Managers – A Hidden Source of Competitive Advantage, Gower Publishing Limited 2011 ISBN: 9781409401001
Articles
In Canvas worden de te gebruiken artikelen vermeld.
Course material
Hoofdstuk uit leerboek: L.C.P. Broos, Risicomanagement als gereedschap voor (bedrijfs)juristen (hoofdstuk uit leerboek ‘Risicomanagement ontmoet Contractmanagement’ (2020) van Vereniging voor Inkoop en Risicomanagement (VIER)
Course material
Research paper: L. Fisscher, Van compliance naar juridisch management in het MKB (research paper)
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.t
Aanbevolen materiaal
Articles
Aanbevolen (voorafgaand aan de start van de masterclass): Brack, A. (2013). Toezicht, juridische kwaliteit en compliance. Sigma, 2013
Werkvormen
Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht, Reflectie en vaardigheidstoets

SluitenHelpPrint
Switch to English