CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100075
202100075
Masterclass Financial Risk Management
Course info
Course module202100075
Credits (ECTS)6
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personir. E.J. Sempel
E-maile.j.sempel@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Lecturer
dr. X. Huang
Examiner
prof.dr. M.R. Kabir
Lecturer
prof.dr. M.R. Kabir
Lecturer
E.A.G. de Kruiff
Lecturer
dr. B. Roorda
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
De deelnemer
 • Heeft kennis en inzicht in het fundament van financieel management en heeft inzicht in de wijze waarop de verschillende financiële risico’s, kunnen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en worden beheerst
 • Heeft kennis en inzicht in financieel risicomanagement en de impact hiervan op de performance en waardecreatie van de organisatie
 • Heeft kennis van de verschillende risico-typen en methoden om financiële risico’s in te schatten, te beheersen en af te dekken. De deelnemer weet deze methoden te benutten ten behoeve van de financiering van de organisatie en van investeringsprojecten
 • Is in staat te reflecteren op de verworven inzichten in het licht van de eigen rol in de organisatie. De deelnemer weet de juiste benaderingen en instrumenten in te zetten afhankelijk van waar de context om vraagt.
 • Is in staat financiële data te verzamelen, complexe financiële rapportages en data gestructureerd te analyseren en op basis hiervan tot een expliciete beantwoording van de onderzoeksvraag te komen
 • Heeft kennis van de verschillende risico-typen en methoden om financiële risico’s te identificeren, te analyseren, te beheersen en af te dekken. De deelnemer weet deze expertise te benutten bij het verwerven van benodigd kapitaal
 • Heeft kennis van de verschillende risico-typen om financiële risico’s in te schatten, te analyseren, te beheersen en af te dekken met inzet van de juiste methoden en instrumenten
 • Is in staat in complexe situaties de financiële risico’s vanuit verschillende perspectieven te analyseren en een afweging tussen deze perspectieven te maken
 • Is in staat complexe financiële rapportages kritisch te analyseren, correcte oorzaak-gevolg verbanden te identificeren en op basis hiervan tot een overtuigende diagnose te komen
 • Kan op basis van de verworven kennis en vaardigheden op het gebied van financieel risicomanagement het risicobewustzijn in de eigen organisatie bevorderen. De deelnemer weet de organisatie te stimuleren in het actief volgen en beheersen van de belangrijkste risico’s
 • Is in staat om financiële risico’s duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op specialisten of niet-specialisten. De deelnemer weet de organisatie te ondersteunen in het maken van de juiste rendement-risico afwegingen
 • Is in staat de eigen organisatie te adviseren over financieel risicomanagement passend bij de context (op bestuurs-en uitvoerend niveau, voor interne en externe stakeholders, etc.)
 • Kan niet-financieel specialisten de essentie van theoretische modellen en methodieken uitleggen en laten doorgronden
 • Weet als goed adviseur risico’s vanuit het perspectief van anderen te beschouwen en tastbaar te maken, zodat zij de juiste afwegingen kunnen maken
 • Kan risico’s koppelen aan de belangen, standpunten en risicobereidheid van verschillende stakeholders
 • Is in staat om in groepsverband te werken aan casuïstiek op het gebied van financieel risicomanagement
 • Weet de expertise van de markt, technisch, financieel en juridisch specialisten bijeen te brengen en de argumenten van deze specialisten te integreren en af te wegen
 • Doorziet de spanningen en emotionele beïnvloedingen die kunnen optreden bij het maken van afwegingen – zoals group think, mental accounting en anchoring – en weet deze te benoemen en te beheersen
 • Ziet de waarde van verschillende perspectieven en belangen en weet deze te benutten in interne en externe samenwerkingsverbanden. De deelnemer heeft hierbij oog voor een faire balans tussen partijen
Content
Deze masterclass biedt de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden omtrent het fundament van financieel management, de afwegingen tussen rendement en risico, en de wijze waarop financiële risico’s in het private en publieke domein kunnen worden geïdentificeerd en beheerst.
De deelnemers leren concepten op het gebied van financieel management toepassen bij te nemen beslissingen.
Het accent ligt daarbij op hoe risicomanagement de waarde en prestaties van organisaties kan beïnvloeden.
Einddoel van de masterclass is, dat de deelnemer binnen de eigen organisatie gesprekspartner voor het management kan zijn op het gebied van financieel risicomanagement.
 
Seminar Data Locatie
Seminar 1 9 & 10 september 2021 U Parkhotel
Seminar 2 7 & 8 oktober 2021 U Parkhotel
Seminar 3 11 & 12 november 2021 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud

 
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
09-09-2021
End date
12-11-2021
Required materials
Book
Blommaert & Blommaert, Bedrijfseconomische analyses, Noordhoff Uitgevers, 8e druk, 2016 ISBN: 9789001867232
Book
Keijzer en Renaud, Financieel management en financiering, Noordhoff Uitgevers ISBN: 9789001867171
Book
Brealey, R., Myers, S. and Marcus, A., Fundamentals of Corporate Finance, 10th Edition, 2020, McGraw-Hill ISBN: 978-1-260-56609-3
Articles
De te gebruiken artikelen worden op Canvas geplaatst.
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Recommended materials
-
Instructional modes
Assessment
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Workgroup
Presence dutyYes

Tests
Praktijkgroepscasus, portfolio

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal