CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100074
202100074
Masterclass Academic Skills & Methodology
Course info
Course module202100074
Credits (ECTS)8
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact personprof.dr.ir. J. Henseler
E-mailj.henseler@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 2
Lecturer
dr.ir. S. Çevikarslan
Lecturer
J.M. van Eck
Examiner
prof.dr.ir. J. Henseler
Contactperson for the course
prof.dr.ir. J. Henseler
Lecturer
prof.dr.ir. J. Henseler
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
De deelnemer:
 1. Laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien gemotiveerd een theoretisch raamwerk te kunnen ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp.
 2. Is in staat om op basis van het onderzoeks- of ontwerpresultaat heldere, goed onderbouwde en op het juiste niveau conclusies te formuleren en daarbij op passende heldere wijze de relevantie voor theorie en praktijk aan te geven.
 3. Is in staat om - goed onderbouwd -  op heldere, consistente, adequate en overtuigende wijze schriftelijk te rapporteren, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie.
 4. Is in staat om op basis van de conclusies voor de theorie en praktijk in diverse omstandigheden oordeelkundig, waardevolle en originele aanbevelingen te verwoorden en te presenteren.
 5. Is in staat om op verschillende niveaus (individueel-, team- en organisatieniveau) en contexten zijn opdrachten voor de Master effectief en met duidelijke betrokkenheid te verdedigen en te presenteren.
 6. Reflecteert op de eigen houding en positie tijdens de uitvoering van opdrachten, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen normatieve positie en de integriteit van de organisatie, waarop de opdracht betrekking heeft.
 7. Laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien kennis en inzicht te hebben in standaarden van en de theorie├źn op het gebied van risicomanagement, en is in staat en gemotiveerd een theoretisch raamwerk te ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp.
 8. Laat op professionele en onafhankelijke wijze zien zelfstandig onderzoek te kunnen doen en het vraagstuk op te lossen.
 9. Laat door middel van een  kritische theoretische onderbouwing zien waarom voor welke onderzoeksmethode(n) en onderzoeksontwerp gekozen is en toont aan dat deze correct zijn toegepast in het onderzoek/ontwerp.
 10. Is in staat om op basis van de probleemstelling een duidelijke en afgebakende vraagstelling voor het onderzoek/ontwerp te ontwikkelen
 11. Is in staat de gegevens/informatie voor wat het onderzoek/ontwerp betreft, op duidelijke/heldere wijze te analyseren en te valideren door middel van eerder academisch onderzoek/ontwerp, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie.
 12. Laat in de reflectie zien kritisch te kunnen reflecteren op het eigen leerproces en de eigen positie in het dagelijks werk als professional
Content
De Masterclass Academische Vaardigheden & Methodologie bereidt de deelnemers voor op het gebruik van wetenschappelijke onderzoeks- en ontwerpmethoden, inclusief de ontwikkeling van casussen. Voor het ontwikkelen van de bekwaamheden wordt binnen de Master op meerdere plaatsen hieraan gewerkt. Het jaarlijks reflecteren op de eigen academische en professionele ontwikkeling biedt de deelnemer de verworven inzicht en kennis in een breder kader te plaatsen en vanuit andere disciplines te benaderen.

De doelstelling van de Masterclass is samengevat: de deelnemer te ondersteunen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijke onderzoeks- en ontwerpmethoden, opdat zij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze - met een passende academische kritische houding - zelfstandig complexe praktijkvraagstukken op het gebied van risicomanagement kunnen opzetten, uitvoeren, presenteren en verdediging, voor zowel een publiek van wetenschappers als voor een publiek met leken.


Aanvullende informatie:
De masterclass omvat 15 dagdelen. Dit programma is onderverdeeld in drie seminars van vijf dagdelen, waarin de onderwerpen worden behandeld.

 
Seminar Data Locatie
Seminar 1 24 & 25 januari 2022 U Parkhotel
Seminar 2 28 & 29 maart 2022 U Parkhotel
Seminar 3 30 & 31 mei 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud

 
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
24-01-2022
End date
31-05-2022
Required materials
Book
Donald R. Cooper, D.R., Schindler, P.S., Business research methods. - Twelfth Edition, Mc Graw Hill International, New York, N.Y ISBN: 9781260091861
Book
Aken, van J.E., Berends, H., Problem Solving in Organizations – A Methodological Handbook for Business and Management Students, Cambridge University Press, 2018 ISBN: 9781108402774
Book
Garson: ANOVA/ANCOVA
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Recommended materials
Websites
https://hulpbijonderzoek.nl/
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Presentatie, review, posterpresentatie

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal