SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202100074
202100074
Masterclass Academische Vaardigheden & Methodologie
Cursus informatie
Cursus202100074
Studiepunten (ECTS)8
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr.ir. J. Henseler
E-mailj.henseler@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
J.M. van Eck
Examinator
prof.dr.ir. J. Henseler
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. J. Henseler
Docent
prof.dr.ir. J. Henseler
Docent
dr. F. Schuberth
Collegejaar2020
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen
De deelnemer:
 1. Laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien gemotiveerd een theoretisch raamwerk te kunnen ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp.
 2. Is in staat om op basis van het onderzoeks- of ontwerpresultaat heldere, goed onderbouwde en op het juiste niveau conclusies te formuleren en daarbij op passende heldere wijze de relevantie voor theorie en praktijk aan te geven.
 3. Is in staat om - goed onderbouwd -  op heldere, consistente, adequate en overtuigende wijze schriftelijk te rapporteren, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie.
 4. Is in staat om op basis van de conclusies voor de theorie en praktijk in diverse omstandigheden oordeelkundig, waardevolle en originele aanbevelingen te verwoorden en te presenteren.
 5. Is in staat om op verschillende niveaus (individueel-, team- en organisatieniveau) en contexten zijn opdrachten voor de Master effectief en met duidelijke betrokkenheid te verdedigen en te presenteren.
 6. Reflecteert op de eigen houding en positie tijdens de uitvoering van opdrachten, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen normatieve positie en de integriteit van de organisatie, waarop de opdracht betrekking heeft.
 7. Laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien kennis en inzicht te hebben in standaarden van en de theorie├źn op het gebied van risicomanagement, en is in staat en gemotiveerd een theoretisch raamwerk te ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp.
 8. Laat op professionele en onafhankelijke wijze zien zelfstandig onderzoek te kunnen doen en het vraagstuk op te lossen.
 9. Laat door middel van een  kritische theoretische onderbouwing zien waarom voor welke onderzoeksmethode(n) en onderzoeksontwerp gekozen is en toont aan dat deze correct zijn toegepast in het onderzoek/ontwerp.
 10. Is in staat om op basis van de probleemstelling een duidelijke en afgebakende vraagstelling voor het onderzoek/ontwerp te ontwikkelen
 11. Is in staat de gegevens/informatie voor wat het onderzoek/ontwerp betreft, op duidelijke/heldere wijze te analyseren en te valideren door middel van eerder academisch onderzoek/ontwerp, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie.
 12. Laat in de reflectie zien kritisch te kunnen reflecteren op het eigen leerproces en de eigen positie in het dagelijks werk als professional
Inhoud
De Masterclass Academische Vaardigheden & Methodologie bereidt de deelnemers voor op het gebruik van wetenschappelijke onderzoeks- en ontwerpmethoden, inclusief de ontwikkeling van casussen. Voor het ontwikkelen van de bekwaamheden wordt binnen de Master op meerdere plaatsen hieraan gewerkt. Het jaarlijks reflecteren op de eigen academische en professionele ontwikkeling biedt de deelnemer de verworven inzicht en kennis in een breder kader te plaatsen en vanuit andere disciplines te benaderen.

De doelstelling van de Masterclass is samengevat: de deelnemer te ondersteunen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijke onderzoeks- en ontwerpmethoden, opdat zij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze - met een passende academische kritische houding - zelfstandig complexe praktijkvraagstukken op het gebied van risicomanagement kunnen opzetten, uitvoeren, presenteren en verdediging, voor zowel een publiek van wetenschappers als voor een publiek met leken.


Aanvullende informatie:
De masterclass omvat 15 dagdelen. Dit programma is onderverdeeld in drie seminars van vijf dagdelen, waarin de onderwerpen worden behandeld.

 
Seminar Data Locatie
Seminar 1 25 & 26 januari 2021 U Parkhotel
Seminar 2 22 & 23 maart 2021 U Parkhotel
Seminar 3 31 mei & 1 juni 2021 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud

 
Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
25-01-2021
End date
01-06-2021
Verplicht materiaal
Book
Donald R. Cooper, D.R., Schindler, P.S., Business research methods. - Twelfth Edition, Mc Graw Hill International, New York, N.Y ISBN: 9781260091861
Book
Aken, van J.E., Berends, H., Problem Solving in Organizations – A Methodological Handbook for Business and Management Students, Cambridge University Press, 2018 ISBN: 9781108402774
Book
Garson: ANOVA/ANCOVA
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Aanbevolen materiaal
Websites
https://hulpbijonderzoek.nl/
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentatie, review, posterpresentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English