SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001603
202001603
Masterclass Organisatie- & HR-management
Cursus informatie
Cursus202001603
Studiepunten (ECTS)6
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. C.P.M. Wilderom
E-mailc.p.m.wilderom@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr. D.H. van Dun
Docent
dr. D.H. van Dun
Contactpersoon van de cursus
prof.dr. C.P.M. Wilderom
Examinator
prof.dr. C.P.M. Wilderom
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen

Binnen de masterclass Organisatie- & HR-management staan de volgende kwalificaties centraal: 

  1. Afgestudeerden beschikken over managementvaardigheden en –gedrag op basis van inzicht in de huidige stand van de wetenschappelijke kennis van kernthema’s uit de verschillende disciplines die bij elkaar komen in de multidisciplinaire context van management in de publieke sector. 

  1. Afgestudeerden zijn in staat om kennis uit uiteenlopende kennisgebieden te integreren die in combinatie in de complexe omgeving van het management in het publieke domein van belang zijn. 

  1. Afgestudeerden zijn in staat professionele situaties en problemen vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus van abstractie te analyseren. 

  1. Afgestudeerden beschikken over het vermogen om een keuze te maken uit verschillende benaderingswijzen voor het oplossen van problemen in de multidisciplinaire context van management in het publieke domein. 

  1. Afgestudeerden zijn in staat om, met behulp van de verworven theoretische inzichten en methodes veranderingen in publieke organisaties te ontwerpen, implementeren en evalueren. 

  1. Afgestudeerden beschikken over de kennis en de vaardigheid om effectief te communiceren met specialisten op alle relevante terreinen van het publieke management. 

  1. Afgestudeerden zijn in staat zelfstandig (onder begeleiding) een onderzoek te doen en een probleem op te lossen met behulp van kennis van en inzicht in de methoden en technieken van onderzoek en ontwerp. 

Inhoud

In deze masterclass staat het humaan, efficiënt en effectief managen van organisaties, mensen en middelen in de publieke sector centraal. Daarbij gaat het niet alleen om het differentiëren en coördineren van organisatietaken (structureren). Het tijdig oppikken van de juiste externe (maar ook interne!) organisatie-omgevingsimpulsen en die effectief en efficiënt incorporeren in bestaande praktijken blijkt cruciaal (strategie-in-de praktijk); daarbij is de aandacht voor de behoeften van de burgers en de inzichten van niet-management medewerkers cruciaal en nog te vaak veronachtzaamd.  

 

Het positief beïnvloeden van interne en externe ‘stakeholders’ plus het professionaliseren, innoveren en vooral continue verbeteren van bestaande organisatiepraktijken is daarmee dagelijkse kost geworden van vele overheidsmanagers. Onder het effectief en efficiënt organiseren of managen valt ook het regelmatig aanpassen van bestaande organisatie- en afdelingsstrategieën. Ook gaat het om het positief beïnvloeden van culturen van organisatieonderdelen. Tevens zal steeds meer geopereerd moeten worden in verschillende (nieuwe of bestaande) netwerken van professionals.  

 

Het goed managen, op welk overheidsniveau dan ook, is een ware kunst geworden, gegeven de veelheid van aspecten die typisch om aandacht dringen. Het in goed overleg leggen van accenten en goed samenwerken blijkt cruciaal. Omdat bij dit alles altijd machtsaspecten een belangrijke rol spelen en die vaak onbedoelde neveneffecten veroorzaken, blijkt het goed managen van overheidsorganisaties niet gemakkelijk. Inzichten uit zowel de praktijk en literatuur zullen door de docenten worden verbonden. 

Data*
Collegedagen: Locatie:
16 en 17 september 2021 U Parkhotel - Enschede
24 september 2021 La Vie - Utrecht
1 oktober 2021 La Vie - Utrecht
8 oktober 2021 La Vie - Utrecht
15 oktober 2021 La Vie - Utrecht
5 november 2021 La Vie - Utrecht
12 november 2021 La Vie - Utrecht
19 november 2021 La Vie - Utrecht
26 november 2021 La Vie - Utrecht
*Data onder voorbehoud  
Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau

Relevante werkervaring
Participating study
Master Public Management
Verplicht materiaal
Articles
Diverse verplichte en aanbevolen artikelen worden aangereikt.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Case

SluitenHelpPrint
Switch to English