SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001600
202001600
Masterclass HR-management & Innovatie
Cursus informatie
Cursus202001600
Studiepunten (ECTS)6
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. J. de Leede
E-mailj.deleede@utwente.nl
Docenten
Docent
prof.dr. T. Bondarouk
Docent
dr. A.C. Bos - Nehles
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. J. de Leede
Docent
dr. J.G. Meijerink
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen

1. Afgestudeerden beschikken over managementvaardigheden en –gedrag op basis van inzicht in de huidige stand van de wetenschappelijke kennis van kernthema’s uit de verschillende disciplines die bij elkaar komen in de multidisciplinaire context van management in de publieke sector. 

2. Afgestudeerden zijn in staat om kennis uit uiteenlopende kennisgebieden te integreren die in combinatie in de complexe omgeving van het management in het publieke domein van belang zijn. 

3. Afgestudeerden zijn in staat professionele situaties en problemen vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus van abstractie te analyseren. 

4. Afgestudeerden zijn in staat om, met behulp van de verworven theoretische inzichten en methodes veranderingen in publieke organisaties te ontwerpen, implementeren en evalueren. 

5. Begrip, toepassing, analyse en integratie van kennis en theorie op het gebied van HRM & Innovatie in de praktijk van de publieke organisatie. 

Inhoud

Vanuit enkele trends die de publieke sector generiek raken, spreken we over de rol van strategisch HRM. Juist omdat de omgeving van de publieke sector dynamisch is, een nieuwe interactie met de omgeving vraagt en nieuwe competenties van medewerkers vraagt is het noodzakelijk dat ook vanuit de HRM-discipline wordt gereflecteerd op en bijgedragen aan innovatie en het innovatief vermogen van medewerkers. De masterclass start met een overzicht van de trends, de aard van strategisch HRM en observaties over Het Nieuwe Werken. Na deze inleiding is de masterclass opgebouwd langs drie lijnen: 

 1. Thema’s die het innovatief vermogen van medewerkers beïnvloeden, met name de antecedenten van innovatief werkgedrag (zoals de rol van de leidinggevende, de wijze waarop implementatie van verandering en van HR-praktijken wordt vormgegeven, de rol van teams, de rol van motivatie). 

 1. De vormgeving van de HR-functie zodat die kan bijdragen aan innovatie in de organisatie (zoals de rol van technologie bij HRM en digital HRM, shared service centers, outsourcing van HR en ook de rol die data kunnen spelen zoals HR Analytics). 

 1. Tenslotte geeft de masterclass een verdieping op de context van HRM, zoals de arbeidsmarkt, de nieuwe generatie medewerkers die de publieke sector betreedt en de rol van arbeidsverhoudingen (hoe kunnen ondernemingsraad en vakbonden via de cao innovatie bevorderen?). 

   

  Data*
  Collegedagen: Locatie:
  24 maart en 25 maart 2022 U Parkhotel - Enschede
  1 april 2022 La Vie - Utrecht
  8 april 2022 La Vie - Utrecht
  22 april 2022 La Vie - Utrecht
  13 mei 2022 La Vie - Utrecht
  20 mei 2022 La Vie - Utrecht
  3 juni 2022 La Vie - Utrecht
  10 juni 2022 La Vie - Utrecht
  17 juni 2022 La Vie - Utrecht
  *Data onder voorbehoud  

   

Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau

Relevante werkervaring
Participating study
Master Public Management
Start date
24-03-2022
End date
17-06-2022
Verplicht materiaal
Book
Bram Steijn & Sandra Groeneveld (red) (2009). Strategisch HRM in de publieke sector. Van Gorcum, Assen.
Aanbevolen materiaal
Articles
Er zijn diverse verplichte artikelen
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Kennistoets, essay

SluitenHelpPrint
Switch to English