SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001597
202001597
Masterclass Academische Vaardigheden & Methodologie
Cursus informatie
Cursus202001597
Studiepunten (ECTS)8
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr.ir. J. Henseler
E-mailj.henseler@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. J. Henseler
Docent
dr. F. Schuberth
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureBureau onderwijszaken meldt jou aan
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen

De deelnemer:  

 1. Laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien gemotiveerd een theoretisch raamwerk te kunnen ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp. 

 1. Is in staat om op basis van het onderzoeks- of ontwerpresultaat heldere, goed onderbouwde en op het juiste niveau conclusies te formuleren en daarbij op passende heldere wijze de relevantie voor theorie en praktijk aan te geven. 

 1. Is in staat om - goed onderbouwd -  op heldere, consistente, adequate en overtuigende wijze schriftelijk te rapporteren, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie. 

 1. Is in staat om op basis van de conclusies voor de theorie en praktijk in diverse omstandigheden oordeelkundig, waardevolle en originele aanbevelingen te verwoorden en te presenteren. 

 1. Is in staat om op verschillende niveaus (individueel-, team- en organisatieniveau) en contexten zijn opdrachten voor de Master effectief en met duidelijke betrokkenheid te verdedigen en te presenteren. 

 1. Reflecteert op de eigen houding en positie tijdens de uitvoering van opdrachten, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen normatieve positie en de integriteit van de organisatie, waarop de opdracht betrekking heeft.  

 1. Laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien kennis en inzicht te hebben in standaarden van en de theorieën op het gebied van public management, en is in staat en gemotiveerd een theoretisch raamwerk te ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp. 

 1. Laat op professionele en onafhankelijke wijze zien zelfstandig onderzoek te kunnen doen en het vraagstuk op te lossen.  

 1. Laat door middel van een  kritische theoretische onderbouwing zien waarom voor welke onderzoeksmethode(n) en onderzoeksontwerp gekozen is en toont aan dat deze correct zijn toegepast in het onderzoek/ontwerp. 

 1. Is in staat om op basis van de probleemstelling een duidelijke en afgebakende vraagstelling voor het onderzoek/ontwerp te ontwikkelen 

 1. Is in staat de gegevens/informatie voor wat het onderzoek/ontwerp betreft, op duidelijke/heldere wijze te analyseren en te valideren door middel van eerder academisch onderzoek/ontwerp, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie. 

Inhoud

De Masterclass Academische Vaardigheden & Methodologie bereidt de deelnemers voor op het gebruik van wetenschappelijke onderzoeks- en ontwerpmethoden, inclusief de ontwikkeling van casussen. De ontwerpgerichte activiteiten binnen deze Masterclass zijn gericht op organisatieontwerp. Voor het ontwikkelen van de bekwaamheden wordt binnen de Master op meerdere plaatsen hieraan gewerkt. Zo wordt de deelnemer door middel van toetsing binnen de andere Masterclasses de gelegenheid geboden de verworven academische kennis en vaardigheden te oefenen en hierop te  reflecteren. Ook maken de deelnemers tijdens de internationale studiereis kennis met onderzoeksgroepen op het gebied van public management aan één of meer universiteiten. Het jaarlijks reflecteren op de eigen academische en professionele ontwikkeling biedt de deelnemer de verworven inzicht en kennis in een breder kader te plaatsen en vanuit andere disciplines te benaderen.  

 

De doelstelling van de Masterclass is samengevat: de deelnemer te ondersteunen bij het verwerven van kennis en vaardigheden op het gebied van wetenschappelijke onderzoeks- en ontwerpmethoden, opdat zij op een wetenschappelijk verantwoorde wijze - met een passende academische kritische houding - zelfstandig complexe praktijkvraagstukken op het gebied van public management kunnen opzetten, uitvoeren, presenteren en verdediging, voor zowel een publiek van wetenschappers als voor een publiek met leken.  

Data*
Collegedagen: Locatie:
2 en 3 november 2021 U Parkhotel - Enschede
14 en 15 december 2021 U Parkhotel - Enschede
8 en 9 februari 2022 U Parkhotel - Enschede
*Data onder voorbehoud  

 

Voorkennis
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Public Management
Start date
02-11-2021
End date
09-02-2022
Verplicht materiaal
Book
Donald R. Cooper, D.R., Schindler, P.S., Business research methods. - Twelfth Edition, Mc Graw Hill International, New York, N.Y. ISBN: 978-0073521503
Book
Aken, van J.E., Berends, H., Problem Solving in Organizations – A Methodological Handbook for Business and Management Students, Cambridge University Press, 2018 ISBN: 9780511618413
Articles
Diverse artikelen en bronnen worden aangeboden tijdens de masterclass
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Presentaties, review, onderzoeksvoorstel

SluitenHelpPrint
Switch to English