SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001398
202001398
Schoolpracticum Techniek / O&O 2 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus202001398
Studiepunten (ECTS)10
CursustypeStage
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Docent
dr. N.M. Nieveen
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Schoolpracticum 2 Minor is een onderdeel van de minor Leren lesgeven. Het is een cursus waarmee je startbekwaam wordt als tweedegraads docent in (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan je…
  1. je positie bepalen ten opzichte van alles dat gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA's, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. verscheidene methoden inzetten uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. benoemen en vanuit ervaring reflecteren op wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. je eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in je vak formuleren waarbij je je visie vanuit SP1 uitbreidt en verdiept.
  5. op basis van eigen ervaringen je niveau onderbouwd inschatten.
  6. onderbouwd benoemen in welke competenties je nog moet ontwikkelen om je verder te professionaliseren in je docentschap en hier een actieplan voor opstellen.
  7. functioneren als startbekwaam docent, overeenkomstig met de minimumeisen zoals vastgelegd in de bekwaamheidseisen
  8. een lesmodule ontwerpen bestaande uit alle elementen van belang voor lesgeven en leren: pedagogische visie, lesplannen, lesmaterialen, ingebouwde toetsing gericht op het leren van de leerlingen.
  9. advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook grenzen bewaken

 
Inhoud
Schoolpracticum 2 minor (SP2 minor) is een onderdeel van de minor Leren Lesgeven en volgt op SP 1.
SP2 verdiept je kennismaking met het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs en met de schoolomgeving en bereid je voor op een baan in het vo. Door zelf lessen te verzorgen ervaar je persoonlijk hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van lessen en het leerproces van leerlingen. Je gaat dan ook uiteindelijk zelfstandig als docent functioneren.
SP2 minor is de SP2-variant waarmee je start bekwaam wordt voor het beroep van docent in de onderbouw van het havo/vwo en vmbo-tl van het voortgezet onderwijs. Het betreft een beperkte tweedegraadsbevoegdheid. Je zult dus ook voornamelijk onderwijs verzorgen in de onderbouw.
Tijdens SP2 bouw je verder aan je ontwikkeldossier rond je successen en ontwikkelpunten.  Je sluit daarbij aan bij het actieplan dat je bij de afsluiting van SP1 geformuleerd hebt. Het complete ontwikkeldossier geeft een beeld van je groei naar een startbekwaam docent.
 
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Boek Onderwijskunde minor
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
Handleiding Schoolpracticum 2 Minor
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English