SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001397
202001397
Schoolpracticum Techniek / O&O 1 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus202001397
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Collegejaar2021
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
In Schoolpracticum 1 oriënteer je je op het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs.
 
Aan het eind van de cursus kan de student …
  1. Benoemen wat er allemaal gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA's, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. Verscheidene methoden benoemen uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze te koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. Benoemen wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. Zijn/haar eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in zijn/haar vak formuleren.
  5. Op basis van eigen ervaringen zijn/haar niveau van bekwaamheid onderbouwd inschatten.
  6. Onderbouwd (in een actieplan) benoemen in welke bekwaamheden hij/zij zich nog moet ontwikkelen om een startbekwaam docent te worden en hier een actieplan voor maken.
  7. advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe hij advies kan geven; gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie.
Inhoud
Schoolpracticum 1 (SP1) is een onderdeel van de minor Leren Lesgeven, de masteropleidingen Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (EMM), Leraar VHO in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (LMM) en Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (ECB).
Tijdens de stage verzorg je minilessen, oriënteer je je op de schoolomgeving, observeer je lessen van anderen, geef je zelf deellessen en volledige lessen, formuleer je je eigen visie op het docentschap en stel je een actieplan op als startpunt voor de vervolgstage
Tijdens SP1 bouw je een ontwikkeldossier op rond je successen en ontwikkelpunten. Dit dossier vul je later aan tijdens je eventuele vervolgstage om je groei naar een startbekwame docent te laten zien.
 
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Course material
Manual
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English