SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001396
202001396
Vakdidactiek Techniek / O&O 1 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus202001396
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Examinator
J.L.M. Heerink - van Roekel
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
  • een samenhangende les(senserie)/project te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
  • te reflecteren op bovenstaande keuzes (in de les)
  • in zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
  • bij de begeleiding van leerlingen bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische inzichten
  • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
  • O&O-projecten aan te passen of te ontwikkelen die voldoen aan de criteria van de Stichting Technasium en geschikt zijn voor de eigen O&O-lessen en/of die van een collega
  • betrouwbare en valide materialen te ontwikkelen voor summatieve beoordeling binnen het schoolvak
  • te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen uitgevoerde summatieve beoordelingen
  • formatieve en summatieve beoordelingsgesprekken te voeren met (groepjes) leerlingen
Inhoud
Vakdidactiek Techniek / O&O 1 bouwt voort op Inleiding Vakdidactiek Techniek / O&O. Tijdens Inleiding Vakdidactiek Techniek / O&O werd er vooral kennis gemaakt met technologieonderwijs. Tijdens Vakdidactiek Techniek / O&O 1 zullen we dieper ingaan op het vormgeven van lessen / projecten, het begeleiden en beoordelen van leerlingen, verschillende werkvormen en het schrijven van projecten.
 
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Course material
Materiaal op Canvas, handouts
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English