SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202001395
202001395
Inleiding Vakdidactiek Techniek / O&O - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus202001395
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
  • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
  • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
  • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
  • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
  • te reflecteren op gegeven workshops / demonstratie(proeven) en andere centrale werkvormen met betrekking tot practica
  • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
  • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief en summatief toetsen (in de les)
  • te reflecteren op bestaande en lopende O&O-projecten

In Inleiding Vakdidactiek Techniek / O&O maak je kennis met het geven van technologieonderwijs in combinatie met de stage. Gedurende 8 weken zijn er verplichte bijeenkomsten. Inleiding Vakdidactiek Techniek  / O&O is bedoeld als oriëntatie op Vakdidactiek Techniek / O&O. Het vak dient als eerste kennismaking met technologieonderwijs, didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum.

 
Inhoud
Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum. Aan de orde komen: 
  • Voorbereiding van technologieonderwijs en activerende didactiek.
  • Didactiek
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Course material
Materiaal op Canvas, handouts
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English