SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000875
202000875
BSc opdracht GZW
Cursus informatie
Cursus202000875
Studiepunten (ECTS)30
CursustypeBachelor eindopdracht
VoertaalNederlands
ContactpersoonR. Kortekaas
E-mailr.kortekaas@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
dr. A.C. Bos - Nehles
Examinator
dr. C.H.C. Drossaert
Examinator
prof.dr.ir. E.W. Hans
Examinator
prof.dr. M.M.R. Hutten
Examinator
dr. S.M. Kelders
Collegejaar2023
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Nadat je de bachelor opdracht hebt uitgevoerd, is de student is in staat om:
  • Een gezondheidswetenschappelijk probleem te plaatsen in een breder, theoretisch conceptueel kader en de maatschappelijke en/of wetenschappelijke relevantie aan te geven.
  • Bij een probleem een passende onderzoeks-/ ontwerpopzet te maken.
  • Dataverzameling op systematische en transparante wijze organiseren, uitvoeren en alle gemaakte stappen te verantwoorden.
  • Op systematische en transparante wijze data te analyseren en alle stappen te verantwoorden.
  • Resultaten verkregen uit de uitvoering van het onderzoek te relateren aan de onderzoeks-/ ontwerpvraag.
  • In het kader van het theoretische/conceptuele kader de dataverzameling, analyse en uitkomsten, conclusies te trekken over de resultaten van het onderzoek.
  • Sterktes en zwaktes in de uitvoering en uitwerking van het onderzoek aan te geven en conclusies te trekken over de generaliseerbaarheid van de resultaten.
  • Aanbevelingen te maken voor de praktijk van de gezondheidszorg en/of onderzoek.
  • Op systematische en transparante wijze verslag te doen van het proces en de uitkomst van onderzoek.
  • Literatuurverwijzingen volgens gangbare richtlijnen weer te geven.
Inhoud
De bachelorthesis omvat het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek op basis van een door een vakgroep en/of externe opdrachtgever gedefinieerde opdracht. Een externe opdrachtgever kan een zorginstelling zijn, een technologiebedrijf, een onderzoeksinstituut of bijvoorbeeld een gemeente. De student schrijft op wetenschappelijke wijze een verslag van het uitgevoerde onderzoek. De opdracht wordt uitgevoerd in kringen. Hierin werken 2-4 studenten aan hetzelfde thema met elk een uniek onderwerp. De studenten worden begeleid door een begeleider van de UT, betrokken bij de opleiding Gezondheidswetenschappen.
Assessment
De eindbeoordeling van de Bacheloropdracht wordt uitgedrukt in een cijfer. In de beoordeling,
worden de volgende onderdelen betrokken:
De afstudeerfase van de bachelor* en de master bestaan uit de volgende beoordelingsmomenten:
 
     - Beoordeling thesis (verslag)                                           Cijfer
     - Beoordeling colloquium (presentatie en verdediging)    Cijfer
     - Beoordeling professioneel gedrag (proces)                   Cijfer
 
Het eindcijfer van de student voor de afstudeerfase wordt berekend op basis van:
 
     a. Cijfer thesis                               (60%)
     b. Cijfer colloquium                       (20%)
     c. Cijfer professioneel gedrag       (20%)
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 11
Module
Module 12
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colloquium
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Thesis

Colloquium

Professioneel Gedrag

Onderzoeksvoorstel

SluitenHelpPrint
Switch to English