CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202000875
202000875
Bachelor Thesis Health Sciences
Course info
Course module202000875
Credits (ECTS)30
Course typeFinal project Bachelor
Language of instructionDutch
Contact personR. Kortekaas
E-mailr.kortekaas@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
dr. A.C. Bos - Nehles
Examiner
dr. C.H.C. Drossaert
Examiner
prof.dr.ir. E.W. Hans
Examiner
prof.dr. M.M.R. Hutten
Examiner
dr. S.M. Kelders
Academic year2023
Starting block
JAAR
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Nadat je de bachelor opdracht hebt uitgevoerd, is de student is in staat om:
  • Een gezondheidswetenschappelijk probleem te plaatsen in een breder, theoretisch conceptueel kader en de maatschappelijke en/of wetenschappelijke relevantie aan te geven.
  • Bij een probleem een passende onderzoeks-/ ontwerpopzet te maken.
  • Dataverzameling op systematische en transparante wijze organiseren, uitvoeren en alle gemaakte stappen te verantwoorden.
  • Op systematische en transparante wijze data te analyseren en alle stappen te verantwoorden.
  • Resultaten verkregen uit de uitvoering van het onderzoek te relateren aan de onderzoeks-/ ontwerpvraag.
  • In het kader van het theoretische/conceptuele kader de dataverzameling, analyse en uitkomsten, conclusies te trekken over de resultaten van het onderzoek.
  • Sterktes en zwaktes in de uitvoering en uitwerking van het onderzoek aan te geven en conclusies te trekken over de generaliseerbaarheid van de resultaten.
  • Aanbevelingen te maken voor de praktijk van de gezondheidszorg en/of onderzoek.
  • Op systematische en transparante wijze verslag te doen van het proces en de uitkomst van onderzoek.
  • Literatuurverwijzingen volgens gangbare richtlijnen weer te geven.
Content
De bachelorthesis omvat het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek op basis van een door een vakgroep en/of externe opdrachtgever gedefinieerde opdracht. Een externe opdrachtgever kan een zorginstelling zijn, een technologiebedrijf, een onderzoeksinstituut of bijvoorbeeld een gemeente. De student schrijft op wetenschappelijke wijze een verslag van het uitgevoerde onderzoek. De opdracht wordt uitgevoerd in kringen. Hierin werken 2-4 studenten aan hetzelfde thema met elk een uniek onderwerp. De studenten worden begeleid door een begeleider van de UT, betrokken bij de opleiding Gezondheidswetenschappen.
Assessment
De eindbeoordeling van de Bacheloropdracht wordt uitgedrukt in een cijfer. In de beoordeling,
worden de volgende onderdelen betrokken:
De afstudeerfase van de bachelor* en de master bestaan uit de volgende beoordelingsmomenten:
 
     - Beoordeling thesis (verslag)                                           Cijfer
     - Beoordeling colloquium (presentatie en verdediging)    Cijfer
     - Beoordeling professioneel gedrag (proces)                   Cijfer
 
Het eindcijfer van de student voor de afstudeerfase wordt berekend op basis van:
 
     a. Cijfer thesis                               (60%)
     b. Cijfer colloquium                       (20%)
     c. Cijfer professioneel gedrag       (20%)
Module
Module 11
Module
Module 12
Participating study
Bachelor Health Science
Required materials
-
Recommended materials
-
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Colloquium
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Thesis

Colloquium

Professional Attitude

Research Proposal

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal