SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000871
202000871
Consultants in de Zorg
Cursus informatie
Cursus202000871
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. M. Renkema
E-mailm.renkema@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Examinator
E.A. van de Graaf
Examinator
dr. M. Groenier
Examinator
R. Kortekaas
Examinator
dr. J.G. Meijerink
Examinator
dr. M. Renkema
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De studenten leren een praktijkuitdaging binnen het domein van gezondheidswetenschappen op methodische wijze te benaderen door gebruik te maken van een systematische aanpak voor organisatieproblemen (Algemeen Bedrijfskundige Probleemaanpak, ABP) en in samenwerking met collega’s een advies te formuleren voor de opdrachtgever. Zij doen dit door de mening van alle stakeholders mee te nemen en financiële, personele technische en juridische kaders in acht te nemen bij de implementatie van een mogelijk ontwerp. De wijze van onderzoeken en ontwerpen kenmerkt zich hierbij door de wetenschappelijke benadering. De specifieke leerdoelen zijn:

Aan het einde van de module is de student in staat om (intended learning outcomes):
  • De Algemene Bedrijfskundige Probleemaanpak (ABP) te begrijpen en deze toe te passen op een specifiek zorgorganisatieprobleem;
  • Kenmerken van effectieve teams beschrijven en deze toepassen in de zorgcontext;
  • Het werkproces in het eigen projectteam analyseren en reflecteren op de persoonlijke rol als consultant.
Inhoud
Tien tot twaalf organisaties in het zorgdomein hebben een gezondheidswetenschappelijk vraagstuk. Elk van deze opdrachtgevers legt één vraagstuk met praktijkuitdaging voor aan een projectgroep van (aankomende) gezondheidswetenschappers van de Universiteit Twente met daarbij de verwachting dat zij hun expertise inzetten om te komen tot een advies. Tijdens deze module zal elke projectgroep functioneren als een team van zorgconsultants werkzaam bij zorgadviesbureau dat ingeschakeld is door de betreffende zorgorganisatie om een advies te kunnen geven ten aanzien van de gestelde vragen. Naast een adviesrapport verwacht de opdrachtgever ook een mondelinge presentatie van het advies en het proces dat is doorlopen om tot het advies te komen.
Voorkennis
Het wordt aangenomen dat studenten inzichten hebben in organisatiestructuren, management en onderzoeksmethoden. Verder wordt aangenomen dat studenten kennis bezitten op het gebied van wetenschappelijke basisbeginselen, onderzoeksmethodologie en in staat zijn om samen te werken in (multidisciplinaire) teams.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 8
Verplicht materiaal
Book
Heerkens, H., & van Winden, A. (2017), Systematisch Managementproblemen oplossen, Noordhoff Uitgevers
Aanbevolen materiaal
Articles
Artikelen (publicaties via Canvas)
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Ontwerp
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Veldwerk
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Professioneel gedrag

Adviesrapport

Presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English