SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000871
202000871
Consultants in de Zorg
Cursus informatie
Cursus202000871
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. M. Renkema
E-mailm.renkema@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
E.A. van de Graaf
Docent
R. Kortekaas
Docent
dr. J.G. Meijerink
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Renkema
Docent
ir. G.P.J. Verhoog
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De studenten leren een vraagstelling binnen het domein van gezondheidswetenschappen op methodische wijze te benaderen en in samenwerking met collega’s een advies te formuleren voor de opdrachtgever. Zij doen dit door de mening van alle stakeholders mee te nemen en financiële, personele technische en juridische kaders in acht te nemen bij de implementatie van een mogelijk ontwerp. De wijze van onderzoeken en ontwerpen kenmerkt zich hierbij door de wetenschappelijke benadering.
 
Inhoud
Tien tot twaalf organisaties in het zorgdomein hebben een gezondheidswetenschappelijk vraagstuk. Dit vraagstuk willen zij graag voorleggen aan de (aankomende) gezondheidswetenschappers van de Universiteit Twente met daarbij de verwachting dat zij hun expertise inzetten om te komen tot een advies. De opdrachtgevers leggen aan het begin van de module de vraagstukken voor aan de gezondheidswetenschappers. Tijdens deze module zal elke projectgroep functioneren als een zorgadviesbureau dat ingeschakeld is door de betreffende zorgorganisatie om een advies te kunnen geven ten aanzien van de gestelde vragen. Naast een adviesrapport verwacht de opdrachtgever ook een mondelinge presentatie van het advies en het proces dat is doorlopen om tot het advies te komen.
 
Voorkennis
Het wordt aangenomen dat studenten inzichten hebben in organisatiestructuren, management en onderzoeksmethoden. Verder wordt aangenomen dat studenten kennis bezitten op het gebied van wetenschappelijke basisbeginselen, onderzoeksmethodologie en in staat zijn om samen te werken in (multidisciplinaire) teams.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 8
Verplicht materiaal
Book
Heerkens, H., & van Winden, A. (2017), Systematisch Managementproblemen oplossen, Noordhoff Uitgevers
Aanbevolen materiaal
Articles
Artikelen (publicaties via Canvas)
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Ontwerp
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Veldwerk
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Professioneel gedrag

Adviesrapport

Presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English