CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202000869
202000869
Clinical Scientific Research
Course info
Course module202000869
Credits (ECTS)15
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact personprof.dr. C.J.M. Doggen
E-mailc.j.m.doggen@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 4
Lecturer
B.J. Bergink - Voorthuis
Lecturer
dr.ir. J. Brands
Contactperson for the course
prof.dr. C.J.M. Doggen
Lecturer
prof.dr. C.J.M. Doggen
Lecturer
dr. J.S. Hermann
Academic year2021
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
De student is in staat om:
 
1  een onderzoek te ontwerpen passende bij een wetenschappelijke vraagstelling, waarbij de   
    dataverzameling plaatsvindt met geschikte meetinstrumenten en de data-analyse met passende
    analysetechnieken, en dat vanuit juridisch standpunt verantwoord is [V]

2  verschillende onderzoeksmethoden, zoals trial (experiment), dwarsdoorsnede onderzoek, cohort onderzoek
    en patiënt-controle onderzoek in de epidemiologie te herkennen, op kwaliteit te beoordelen, en de resultaten
    van dergelijk onderzoek te interpreteren [K,V]
 
3  te benoemen op welke manieren gezondheid geoperationaliseerd kan worden en een geschikte
    gezondheidsuitkomst te kiezen bij een bepaalde vraagstelling [K,V]
 
4  een aantal veelvoorkomende multivariate statistische technieken (multiple lineaire regressie, Cox
    regressie, logistische regressie) toe te passen en de resultaten van deze analyses te vertalen naar een
    antwoord op de wetenschappelijke vraagstelling [K,V]
 
5  kennis op te halen, uit te breiden, en inzicht en vaardigheden te krijgen ten aanzien van het analyseren van
    de biomedische aspecten van een aandoening, specifiek gericht op de nieuwe ontwikkelingen voor
    diagnostiek en behandeling [K,V]
Content
In deze module leert de student academische onderzoeksvaardigheden welke aansluiten bij problemen uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en de klinische praktijk. De student leert problemen op het terrein van de kliniek in kaart te brengen en deze om te zetten in een medisch wetenschappelijke vraagstelling. Er wordt ingegaan op een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling van ziekten. Daarbij staan vooral de ontwikkelingen op het gebied van diagnose en behandeling van oncologie, neurologie, hart- en vaatziekten en psychische aandoeningen centraal. De student raakt vertrouwd met epidemiologische begrippen en de specifieke methoden en technieken van ‘evidence-based’ onderzoek. De valkuilen die bij bepaalde vormen van onderzoek kunnen optreden en mogelijke oplossingen hiervoor komen aan de orde. De student krijgt inzicht in univariate methoden, o.a. toetsen van twee groepen en variantie- en regressieanalyse, en inzicht in multivariate statistische methoden, o.a. multiple lineaire regressie, logistische regressie en analyse van overlevingsgegevens (Cox regressie). Door het kritisch lezen en becommentariëren van medisch wetenschappelijke artikelen wordt de toepassing van onderzoeksmethoden en statistische analyses inzichtelijk. Als afsluiting leert de student het geheel toe te passen door zelf een onderzoeksvoorstel te ontwerpen.
Module
Module 6
Participating study
Bachelor Health Science
Required materials
Book
Leerboek Epidemiologie, L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis, M.P.A. Zeegers; 7e herziene druk ISBN 978-90-368-0561-2
Recommended materials
Book
Inleiding in de toegepaste biostatistiek. J.W.R. Twisk; tweede druk of hoger, ISBN10 9035231597
Canvas
Overig studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Canvas
Instructional modes
Lecture
Presence dutyYes

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Project Clinical Scientific Research

Clinical Epidemiology

Medical Statistics

Diagnosis and Treatment of diseases

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal