SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000863
202000863
Onderzoeken en Innoveren in de Zorg
Cursus informatie
Cursus202000863
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonB.J. Bergink - Voorthuis
E-mailb.j.voorthuis@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Contactpersoon van de cursus
B.J. Bergink - Voorthuis
Examinator
B.J. Bergink - Voorthuis
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
R. Kortekaas
Examinator
dr. A. Lenferink
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de module kan de student:
… een vragenlijst ontwerpen door het operationaliseren van concepten en de kwaliteit van een vragenlijst
    beoordelen
… door middel van de statistische software R een databestand bewerken en analyseren, en de resultaten hiervan interpreteren en rapporteren.
… gegeven een praktijksituatie op basis van literatuur en data een innovatie ontwikkelen en implementeren.
... verschillende vormen van innovatie verklaren en deze toepassen op veranderprocessen in zorgorganisaties .
…beschrijvende statistische grootheden berekenen en interpreteren en eenvoudige kansberekeningen en statistische toetsen uitvoeren en interpreteren.
… een datavisualisatie maken met behulp van Tableau en één of meerdere openbare databronnen in de zorg.
Inhoud
Bij het oplossen van problemen in de gezondheidszorg zijn diverse benaderingen mogelijk. Het doen van wetenschappelijk onderzoek is daar één van. In de module leert de student gezondheidszorgonderzoek uit te voeren en de relatie te leggen van het onderzoek met de praktijk. Om problemen op te lossen is innovatie in de zorg noodzakelijk, maar dat gaat vaak niet vanzelf. De module biedt de student daarom inzicht de rol van innovatie organisaties en welke veranderstrategieën er zijn en door welke factoren innovatie en veranderstrategieën worden beïnvloed.
Deze inhoudelijke kennis is belangrijk voor de gezondheidswetenschapper die zich in zijn werk te midden van de weerbarstige praktijk van de gezondheidszorg moet begeven. De studenten zetten zelf een gezondheidswetenschappelijk onderzoek op en geven advies op basis van het analyseren van een dataset in het project. De opgedane kennis vanuit onderzoeksmethoden en veranderkunde wordt hierbij toegepast.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 3
Verplicht materiaal
Book
Robbins, S. P., & Barnwell, N. (2006). Organisation theory: Concepts and cases (5th edition). Pearson Education
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Presentatie(s)

Project begeleid

Werkcollege

Toetsen
Gezondheid & organisaties

Wetensch basisbeg. in de gezondheidszorg

Medische statistiek

Veranderprocessen en management

SluitenHelpPrint
Switch to English