SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000861
202000861
Gezondheid, Ziekte en Preventie
Cursus informatie
Cursus202000861
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. J.A. van Til
E-mailj.a.vantil@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr.ir. J. Brands
Docent
Externe Docent
Docent
dr. J.S. Hermann
Docent
R. Kortekaas
Docent
dr. A. Lenferink
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
1.      Aan het eind van de module is de student in staat om oorzaken, ontstaanswijzen, verschijningsvormen
         en gevolgen van een aantal belangrijke aandoeningen uit te leggen op moleculair, cellulair, weefsel en
         orgaanniveau en op het niveau van het individu.
2.      Aan het eind van de module is de student in staat om een aantal classificatiesystemen voor, en
         perspectieven en concepten van ziekte en gezondheid in de context van de gezondheidszorg te benoemen
         en heeft de student inzicht in hoe deze zich tot elkaar verhouden.
3.      Aan het eind van de module is de student in staat om de individuele en maatschappelijke impact van een
         aandoening te duiden middels de meest gebruikte frequentie- en gezondheidsmaten in de epidemiologie,
         en heeft de student inzicht in hoe deze frequentie- en gezondheidsmaten zich tot elkaar verhouden.
4.      Aan het eind van de module is de student in staat om de relatie te leggen tussen het pathofysiologisch
         proces van een aandoening en de (on)mogelijkheden voor preventie van de aandoening.
5.      Aan het eind van de module is de student in staat om het effect van preventie op de impact van ziekte te
         duiden, waardenconflicten rondom preventie te identificeren en deze analyseren op het niveau van de
         samenleving en individuele levens.
6.      Aan het eind van de module is de student in staat om vanuit het biomedisch, sociaal-maatschappelijk en
         ethische perspectief de kansen en belemmeringen voor een preventieve strategie voor een aandoening
         te beredeneren en te verdedigen middels een mondelinge presentatie
Inhoud
De druk op de gezondheidszorg neemt toe. Door de vergrijzing zullen (chronische) ziekten steeds vaker voorkomen en dit zal zorgen voor een grote toename in de vraag naar zorg. Preventie van ziekte is een manier om ziekte en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Er wordt door gerenommeerde wetenschappers gesteld dat de helft van de ziekten in Nederland te voorkomen is. Maar is dit ook zo? In deze module is deze vraag het uitgangspunt voor de student. In het project “Van gezond naar ziek, van preventie naar meer gezondheid?” staat de preventie van chronische ziekten centraal. Studenten verdiepen zich in het ontstaan van en de gevolgen van een aandoening, de impact van de aandoening op mens en maatschappij en in de manieren en mogelijkheden om de ziekte te voorkomen. Hierbij brengt de student bestaand preventiebeleid in kaart. Op basis van pathofysiologische, epidemiologische, en ethische argumenten doen studenten een voorstel voor een (ver)nieuwe(nde) preventiestrategie voor de door hun gekozen aandoening. In dit voorstel nemen studenten de mogelijke impact van deze preventiestrategie op mens en maatschappij mee, en beargumenteren ze welke ethische en maatschappelijke overwegingen een rol spelen bij het beoordelen van de wenselijkheid van een preventieve strategie.
Ter ondersteuning van het project volgt de student vakken over epidemiologie en preventie, anatomie, celbiologie, pathofysiologie en ethiek.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 2
Verplicht materiaal
Book
Essentials of Human Anatomy & Physiology, Marieb. ISBN13 9781292057200
Book
Essentials of Rubin’s Pathology. ISBN 978-1-4511-1023-4
Book
Epidemiologisch Onderzoek. Lex Bouter, M.C.J.M. van Dongen, ISBN13 9789036805612
Book
ISBN 978-90-352-3798-8 - Functionele histologie. LC Junquiera & J. Carneiro. 14e druk 2014, Reed Business Education
Aanbevolen materiaal
Book
ISBN 9789035229525 - Volksgezondheid en Gezondheidszorg; J.P. Mackenbach en P.J. van der Maas
Werkvormen
Colloquium
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: Gezondheid, ziekte en preventie

Ethiek van preventie

Introductie Epidemiologie

Pathofysiologie

Anatomie

Celbiologie

SluitenHelpPrint
Switch to English