SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000855
202000855
Imaging & Diagnostics
Cursus informatie
Cursus202000855
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. W.M. Brink
E-mailw.m.brink@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Examinator
dr.ir. L. Alic
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
dr.ir. W.M. Brink
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. W.M. Brink
Examinator
prof.dr.ir. B. ten Haken
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen

Inhoud
Thema: Deze module in het derde jaar van de BMT opleiding staat in het teken van de onderzoekslijn “Imaging & Diagnostics”. Binnen de verschillende onderzoeksthema’s van BMT is beeldvorming een verbindend element. Of het nou gaat over het valideren van nieuwe biomedische technieken, onderzoek doen naar het ontstaan van ziektes, het volgen van een behandeling of het stellen van een diagnose; beeldvorming en kwantitatieve analyse zijn van essentieel belang. Voor de biomedisch ingenieur is het daarom belangrijk inzicht te hebben in de verschillende mogelijkheden.

In deze module wordt de kennis op het gebied van optica, spectroscopie, ultrageluid, en MRI uitgebreid in combinatie met beeldverwerking en kwantitatieve analyse. In het moduleproject ga je op één van deze onderwerpen de diepte in en formuleer je zelf je eigen wetenschappelijke onderzoek.

Deze module heeft een aantal doelstellingen:
1. Het opdoen van de noodzakelijke en gewenste vaardigheden en kennis voor het doen van een bachelor afstudeeropdracht bij de betreffende onderzoekgroepen.

2. Met het onderwerp MRI in deze module wordt Magnetisme als laatste onderwerp in de “imaging” lijn van de bachelor ingezet, nadat in het eerste jaar Röntgenstraling en in het tweede jaar Ultrasound en CT aan de orde kwamen. Verder completeert het onderwerp micro-spectroscopie en spectrale imaging de optische afbeeldingtechnieken en is er aandacht voor een breed scala aan optische en akoestische beeldvormende technieken, variërend van fotoakoestiek tot superresolutiemicroscopie.

3. Het formuleren van een onderzoeksvraag en deze om te zetten in een onderzoeksplan, die je vervolgens uitvoert binnen één van de onderzoeksgroepen betrokken bij de module. De bij het project verkregen resultaten worden gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst aan het eind van de module.

Naast het moduleproject worden er in deze module de volgende vakken verzorgd:
 
Magnetic Resonance Imaging
In dit kwartiel wordt de imaging lijn van de bachelor afgesloten met de MRI onderwerpen uit het boek Medical Imaging – Signals and Systems (Prince & Links). Het eerste onderdeel omvat de basisprincipes van MRI voor anatomische beeldvorming, beginnend met kernspinresonantie tot weefselcontrast en beeldvorming. De kennis opgedaan in deel 1 wordt verrijkt met verschillende MRI technieken o.a. voor het afbeelden van fysiologie, zoals BOLD, MR-spectroscopie en diffusion weighted imaging.

Molecular Spectroscopy for Imaging
In dit kwartiel wordt kennis over de optica verder verdiept met spectroscopie, zowel fluorescentie als Raman spectroscopie worden behandeld.

Tissue Imaging
Tissue Imaging besteedt aandacht aan technieken om met licht en ultrageluid weefsel af te beelden. Je leert de basisprincipes van verschillende technieken, en je oefent in het ontwerpen en doorrekenen van imaging systemen.
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 10
Verplicht materiaal
Book
Medical Imaging Signals & Systems, , Prentice Hall, maart 2014, 2e druk. J.L. Prince en J.M. Links. 978-0132145183 (Dit boek is al aangeschaft in Module 4
Book
Physical Chemistry, 11th Revised Edition, Oxford University Press, Peter Atkins & Julio Depaulo. 9780198769866.
Book
Fundamentals of Biomedical Optics 9781366446190 Hoeft niet besteld te worden, al in module 2 aangeschaft
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: Imaging & diagnostics

Molecular Spectroscopy for Imaging

Magnetic Resonance Imaging

Tissue Imaging

SluitenHelpPrint
Switch to English