SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000855
202000855
Imaging & Diagnostics
Cursus informatie
Cursus202000855
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr.ir. B. ten Haken
E-mailb.tenhaken@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof.dr.ir. B. ten Haken
Docent
prof.dr.ir. B. ten Haken
Docent
dr. C. Otto
Docent
prof.dr.ir. I.M. Vellekoop
Collegejaar2020
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Inhoud
Thema:
Deze module in het derde jaar van de BMT opleiding staat in het teken van “Imaging &Diagnostics”. Dit thema is een samenwerking van een aantal onderzoeksgroepen van het onderzoek Instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde.
 
Deze module heeft een aantal doelstellingen:
1. Deze module bevat noodzakelijke en gewenste voorinformatie en (vak)kennis voor het doen van een Bachelor opdracht bij de betreffende onderzoekgroepen.
2. Met het onderwerp MRI in deze module is de afsluiting van de “imaging” – lijn ingezet in het eerste jaar met Röntgenstraling en in het tweede jaar met Ultrasound en CT, met de bijbehorende image processing practica. Verder completeert het onderwerp spectroscopie de optische afbeeldingtechnieken en is er aandacht voor de combinatie van optische absorptie en de generatie van ultrageluid in fotoakoestiek. Deze laatste bij uitstek geschikt voor het niet – invasief afbeelden van weefsel.
3. De module is ook een verbindend element. Een ander onderzoeksthema van MIRA gaat over cellen en weefsels. Met het kweken van cellen zijn ook weefsels samen te stellen die dan weer (delen van) falende organen kunnen vervangen. Voor de validatie van deze “Tissue Engineering” is imaging en kwantitatieve beeldanalyse van groot belang.
 
Project:
In het project zullen de studenten een onderzoeksrichting definiëren op het gebied van het niet - of minimaal - invasief bepalen van de status van een gekozen klinisch beeld in aansluiting op de expertise van de betreffende tutor van de groep.
Ze ontwikkelen zelf een experiment dat gerelateerd is aan de gekozen imaging technologie, teneinde de meetmethode/ resultaten te valideren.
Ze gaan vervolgens na of het mogelijk is om (een deel van) het experiment daadwerkelijk (weliswaar in –vitro) uit te voeren.
Studenten inventariseren wat er nodig is en verwerken de resultaten zo kwantitatief mogelijk. Bovendien werken ze deze onderzoekslijn uit tot een “proof –of - concept” en presenteren dit op de slotbijeenkomst. 
Er zijn een aantal verschillende projectrichtingen geformuleerd: MRI (reserve), moleculaire spectroscopie en tissue imaging. 
 
Om dit project goed uit te kunnen voeren worden er in deze module de volgende vakdomeinen verzorgd:
 
Magnetic Resonance Imaging
In dit kwartiel wordt de basis imaging lijn afgesloten met essentiële onderwerpen uit de Magnetic Resonance Imaging.
Het eerste onderdeel omvat de basis principes. De kennis opgedaan in het 1e onderdeel wordt verrijkt met MRI technieken (inclusief een meet practicum laagveld MRI) voor het afbeelden van lichaamsfuncties naast de afbeelding van de anatomie. Voorbeelden van technieken zijn BOLD en diffusion weighted imaging.
 
Molecular spectroscopy for imaging
In dit kwartiel wordt kennis over de optica verder verdiept met spectroscopie, zowel flurescentie als Raman spectroscopie worden behandeld.
 
Tissue imaging
Tissue Imaging besteedt aandacht aan technieken om met licht en ultrageluid weefsel af te beelden. Je leert de basisprincipes van verschillende technieken, en je oefent in het ontwerpen en doorrekenen van imaging systemen.
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 10
Verplicht materiaal
Book
Medical Imaging Signals & Systems, , Prentice Hall, maart 2014, 2e druk. J.L. Prince en J.M. Links. 978-0132145183 (Dit boek is al aangeschaft in Module 4 (en 7) 2015-2016.)
Book
Physical Chemistry, , 10th Revised Edition, Oxford University Press, March 2014, Peter Atkins & Julio Depaulo. 978-0199697403.
Book
Introduction to optics, Pearson International, New revised Edition 2013. Leno M. Pedrotti,& Leno S. Pedrotti & Frank L. Pedrot. 978-129-2022-567 (Dit boek is al aangeschaft in Module 3 2015-2016.)
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: Imaging & diagnostics

Molecular Spectroscopy for Imaging

Magnetic Resonance Imaging

Tissue Imaging

SluitenHelpPrint
Switch to English